Laimutė Stankūnaitė neatvyko į teisiamąjį posėdį

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo tęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje A. Ūsas yra kaltinamas mažametės tvirkinimu. 

Teisiamojo posėdžio metu buvo apklausti liudytojai Neringa Venckienė, Raimondas Šliumba, Eugenija Bertašiūtė ir Ernesta Bugarytė, liudytoja Laimutė Stankūnaitė neatvyko i teismo posėdį. Policija, su kuria anksčiau buvo suderintas saugomos liudytojos atvykimo laikas, šiandien teismą informavo, kad į 13.00 val. skirtą posėdį liudytoja L. Stankūnaitė neatvyks, nes negavo šaukimo.  Teismas neturi galimybės įteikti šaukimo liudytojai tiesiogiai, nes nežinoma jos buvimo vieta. Užtikrinti L. Stankūnaitės dalyvavimą kitame teismo posėdyje pavesta prokurorui. Papildomas šaukimas liudytojai bus įteiktas per policiją.

Baigiant posėdį, prokuroras teismui pateikė prašymą, apklausti L. Stankūnaitę naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Prokuroro prašymas atmestas. 

Posėdis bus tęsiamas 2012-06-11 d., 13.00 val.

9 thoughts on “Laimutė Stankūnaitė neatvyko į teisiamąjį posėdį

 1. Dalmaria

  Mes pamatėm, kad Stankūnaitė visaip vengia teismo. Ir tai, kad būtent prokuroras paprašė, kad ją apklausti nuotoliniu būdu – daugiau negu keista. Todėl labai nudžiugome, kai Teismas pareikalavo dalyvauti jai gyvai.
  Pagarbiai – grupė piliečių.

  Reply
 2. Valdas

  O tu Audriau esi tvirtas teisėjas :). Tikriausiai neatsitiktinai giminystės ryšiai siekia Čiurlionį ir Smetoną.

  Reply
 3. Dalmaria

  Mergytės NIEKAS Teisme nebegina. Ji neturi advokato. Prokuroras Motiejūnas NIEKO nekaltina.
  Šiame Teisme matom vienintelį dorą ir sąžiningą Teisėją.

  Reply
 4. Dalmaria

  Žydrūnas Radišauskas, po Seimo laikinosios komisijos dėl teisėjos Neringos Venckienės imuniteto atėmimo posėdžio, atsakydamas į “Laisvo laikraščio” klausimą, kodėl D.Valys iki šiol neįvykdė Vilniaus apygardos teismo sprendimo pareikšti įtarimus Laimai Stankūnaitei, atsakė: “Šios aplinkybės, kaip jums žinoma, yra nagrinėjamos Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme. Todėl šią bylą nagrinėjantis teismas, jeigu matys įstatyminius pagrindus, nustatyta tvarka galės kreiptis į prokuratūrą, pranešdamas, kad tam tikri asmenys gali būti padarę nusikalstamas veiklas…”
  Ką tai reiškia? Tai kas meluoja?

  Reply
 5. Dalmaria

  Labai norėčiau sužinoti, ar liudininkas gali turėti advokatą ir teisme atsakinėti su jo pagalba? Dėkoju.

  Reply
 6. A.Cininas Post author

  Galiu kategoriškai pareikšti, kad teisme nagrinėjamos aplinkybės susijusios tik su A.Ūsui pareikštu kaltinimu. Įstatymas tiesa mini, kad nustatęs kito nusikaltimo požymius teismas praneša prokurorui. Tačiau kam pranešti, jei prokuroras pats sėdi teismo salėje, pats savo rankomis susiuvo bylą ir perdavė ją teismui. Be to ne teismas, o tik prokuroras turi išimtinius įgaliojimus pareikšti kaltinimus naujiems asmenims. Teismas byloje vykdo teisingumą ir nei prokurorui nei gynybai neasistuoja. Priešingu atveju bus nušalintas priešingos pusės, kas pavyzdžiui ir įvyko žinomoje “mailiaus” byloje. Pagal LR BPK 255 str., teismas neturi išeiti už kaltinimo ribų. Liudytojas gali turėti atstovą tik, j ei jis apklausiamas kaip specialus liudytojas, t.y. apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką.

  Reply
 7. Dalmaria

  Gerb. Teisėjau, betgi akivaizdu, kad Stankūnaitė neatsiejamai dalyvavo nusikalstamoje veikoje kartu su Ūsu.
  Taip pat akivaizdu, kad prokuratūra nepateikė kaltinimų Stankūnaitei anuomet. Akivaizdu, kad šiandieninis prokuroras šioje byloje tikrai jokių įtarimų Stankūnatei nepareikš, net jei jie yra badantys akis.
  Juk žmonės viską mato.
  Todėl labai tikime, kad Teismas bus iš tiesų teisingas, pagal:
  1999 m. vasario 5 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 255 STRAIPSNIO
  4 IR 5 DALIŲ, 256 STRAIPSNIO 4 DALIES, 260 STRAIPSNIO 4 DALIES, 280 STRAIPSNIO 1, 2 IR 6 DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

  1. Dėl BPK 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4
  dalies ir 260 straipsnio 4 dalies atitikimo Konstitucijai
  BPK 255 straipsnio „Bylos grąžinimas tyrimui papildyti“ 4
  ir 5 dalyse nustatyta:
  „Jeigu teismas, atiduodamas kaltinamąjį teismui,
  pripažįsta, kad parengtinis tyrimas iš esmės nepilnas, o
  teisiamajame posėdyje jo papildyti negalima, tai teismas,
  negrąžindamas bylos tyrimui papildyti, savo nutartimi
  įpareigoja tardytoją ar kvotos organą pateikti naujus įrodymus,
  o baudžiamąją bylą sustabdo.
  Teismo nurodymai tardytojui ar kvotos organui yra
  privalomi. Duodamas nurodymus teismas nustato jų įvykdymo
  terminus.“
  BPK 256 straipsnio, reguliuojančio baudžiamosios bylos
  sustabdymą, 4 dalyje nustatyta: „Jeigu teismas pripažįsta, kad
  parengtinis tyrimas yra iš esmės nepilnas ir duoda tardytojui
  ar kvotos organui nurodymus pateikti naujus įrodymus, teismas
  priima nutartį sustabdyti bylą, iki bus gauti nauji įrodymai.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.