Category Archives: Oficialūs

OMON proceso dokumentai

Kaip jau buvo skelbta, Vilniaus apygardos teismas 2015-06-04 išteisino buvusius Lietuvos OMON vadovus Boleslavą Makutynovičių ir Vladimirą Razvodovą, kurie už akių buvo kaltinami nusikaltimais žmoniškumui.  

Šie du buvę OMON karininkai nebuvo siejami nei su 1991 m. sausio 13 d., nei su 1991 m. liepos mėn. Medininkų žudynėmis, tačiau buvo kaltinami, kad 1991 m. terorizavo ir baugino beatsikuriančios Lietuvos kariuomenės ir muitinės pareigūnus. Buvo manoma, kad jie organizavo keletą ginkluotų pasienio ir muitinės postų užpuolimų ir kelis iš tų postų sunaikino. Iš viso jiems buvo inkriminuota 15 kaltinimo punktų. Šių išpuolių metu dviems Lietuvos pareigūnams padaryti nesunkūs sveikatos sužalojimai, o sunaikinus kai kuriuos pasienio ir muitinės infrastruktūros objektus, valstybei padaryta apie 2000 Lt (579,24 Eur ekvivalentas) žala. Continue reading

Atsakymas Z.Vaišvilai: teisėjo veikla informuojant apie vykstantį procesą nėra apeliacino skundo dalykas

AdaletKaip skelbta anksčiau, 2013-03-18 nutarimu Vilniaus m. apylinkės teismas atmetė Zigmo Vaišvilos skundą, kuriuo jis prašė panaikinti kelių policijos nutarimą skirti 650 Lt baudą už tai, kad jis, kaip įmonės vadovas, nenurodė įmonės automobiliu greitį viršijusio asmens.

Apeliaciniu skundu Z.Vaišvila prašė panaikinti šį teismo nutarimą. Kaip vieną iš motyvų nurodė teismo šališkumą. Skunde nurodoma, kad teismas suinteresuotas ne bešališku bylos ir pareiškėjo argumentų išnagrinėjimu, o asmenine teisėjo A.Cinino savireklama, paskelbiant minėtą pranešimą savo tinklaraštyje, kas nesiderina su teisėjo etika ir diskredituoja teisingumo vykdymo sistemą.

2013-05-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi skundas atmestas. Dėl skundo motyvo, susijusio su teismo šališkumu informuojant apie procesą, pažymėta tik tiek, kad tai nėra apeliacinio skundo dalykas.

Tai jau antra byla, kai apeliacija atsisako vertinti teismo veiklą informuojant visuomenę apie vykstantį procesą šališkumo aspektu. Pirmoji- teismo sprendimas dėl advokato R.Polubianko argumentų, vadinamojoje pedofilijos byloje.

Atmestas Zigmo Vaišvilos skundas administracinėje byloje dėl KET pažeidimo

Adalet2013-03-18 teismas atmetė Zigmo Vaišvilos skundą, kuriuo jis praše panaikinti kelių policijos nutarimą skirti 650 Lt baudą už tai, kad jis, kaip įmonės vadovas, nenurodė įmonės automobiliu greitį viršijusio asmens.

2012-03-19 nutarimu Zigmui Vaišvilai skirta 650 Lt bauda už LR ATPK 133(1) str. pažeidimą. Nuobauda skirta už tai, kad  jis būdamas UAB “”FF Lizingas” vadovu, nepateikė duomenų, kas vairavo  2011-09-03, 17.07 val., Vilniuje, Geležinio Vilko g. viršijusį greitį automobilį „Škoda Octavia“. Continue reading

Valstybės biudžetą papildėm 700000 Lt

Šiandien, 2013-03-04 paskelbiau nuosprendį 78 tomų baudžiamojoje byloje, kurioje didelio mąsto PVM grobstymu buvo kaltinama UAB „Vilmiksa“ ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. Įmonė, veikusi Klaipėdos regione 2002- 2004 m. klastojant buhalterinius dokumentus apie tariamą medienos pirkimą iš kitų fiktyvių įmonių, bei PVM deklaracijas, padarė valstybei didesnę nei 5 mln. žalą.

Continue reading

Dėl kai kurių teismo išvadų iškraipymo viešuose trečių asmenų komentaruose.

Kaip jau minėta atsakymuose spaudai sveikoji vaiko atmintis ištrinta ir pakeista netiesiogine seksualine patirtimi jo tėvo namuose, ilgą laiką trukusios įkyrios, neteisėtos kvotos apie tariamą seksualinę prievartą metu. Tai nuosprendyje tiek išsamiai argumentuota, kad kitaip šį teiginį interpretuoti galima tik neskaičius nuosprendžio arba tyčia klaidinant.

Nuosprendis A.Ūso byloje

2012-11-30 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendžiu A.Ūsas išteisintas dėl visų jam pateiktų kaltinimų vaiko tvirkinimu. Teismas nustatė, kad vienintelė reali vaiko seksualinė patirtis įgyta 2008 m. lapkričio- 2009 m. rugpjūčio mėnesiais jos tėvo namuose, įkyrių, nekvalifikuotų ir neteisėtų klausinėjimų bei filmavimo metu.
Teismui perduota nagrinėti tik nedidelė dalis tų kaltinimų A.Ūsui ir kitiems asmenims ir versijų, kurios buvo tiriami ikiteisminio tyrimo metu ir kurios visos pripažintos nepagrįstomis dar 2010-02-26 prokuroro nutarimu.
Continue reading

Paskirtos posėdžių datos A. Ūso byloje

Atsižvelgiant į A. Ūso bylą nagrinėjančių teisėjų, prokuroro, advokatų bei Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės numatytas kasmetines atostogas ir užimtumą kitose bylose,mažametės tvirkinimo byla Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus nagrinėjama: 2012-09-13, 2012-09-20, 2012-09-27, 2012-10-04, 2012-10-11, 2012-10-18, 9.00 val.

Apie į bylą kviečiamus liudytojus bus informuojama prieš posėdį.

L.Stankūnaitė bus apklausiama tiesiogiai

2012-06-08 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi A.Ūso byloje atmestas pakartotinis Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymas atlikti nuotolinę liudytojos apklausą. Teismo nuomone, nepateikta pakankamai duomenų, pagrindžiančiu nuotolinės apklausos būtinybę ir grėsmę liudytojos sveikatai ir gyvybei. Liudytojos apklausa įvyks kaip numatyta, 06-11, 13.00 val. Šaukimas liudytojai išsiųstas per Lietuvos kriminalinės policijos biurą.

Paskelbtas nuosprendis I.Jurgelevičiūtės byloje

2012-06-08 Vilniaus m. 2 apylinkės teisme paskelbtas nuosprendis I.Jurgelevičiūtei (Lavinskienei).

Teismo nuosprendžiu I.Jurgelevičiūtė pripažinta kalta keturiuose iš 15 jai pateiktų kaltinimų ir nuteista 11050 Lt bauda. Įskaičius dviejų parų sulaikymo laiką, galutinė bausmė nustatyta 10530 Lt bauda.. I.Jurgelevičiūtė pripažinta kalta dėl nedidelės vertės V.Burneikienės ir E.Daukšienės turto vagystės,  I.Stasiulytės turto vagystės bei už pasikėsinimą pagrobti policijos pinigines lėšas. Bendra turto, dėl kurio vagystės ar pasikėsinimo pagrobti I.Jurgelevičiūtė pripažinta kalta vertė 2143 Lt. Skirdamas bausmę teismas vadovavosi baudžiamojo įstatymo nuostatom, įpareigojančiom pirmą kartą teisiamam asmeniui skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Nustatant baudos dydį, teismas įvertino tai, kad nėra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių ir skyrė baudas artimas sankcijos vidurkiui. Rašant apkaltinamąją nuosprendžio dalį, teismas nesirėmė vaizdo įrašais ir slapto sekimo protokolais, kitais duomenimis, gautais taikant LR BPK 158 str., 160 str. numatytas procesinės prievartos priemones.

Dėl likusių 11 kaltinimų, kuriais inkriminuotas bendros 3060 Lt žalos padarymas I.Jurgelevičiūtė išteisinta arba kaltinimų neįrodžius, arba nesant nusikaltimo, kai teismas pripažino, kad I.Jurgelevičiūtės veiksmai be pagrindo kvalifikuoti pagal sunkesnį LR BK 178 str. 2 d. kaip kišenvagystė.

Nuosprendis gali būti skundžias per 20 dienų Vilniaus apygardos teismui.

Laimutė Stankūnaitė neatvyko į teisiamąjį posėdį

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo tęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje A. Ūsas yra kaltinamas mažametės tvirkinimu. 

Teisiamojo posėdžio metu buvo apklausti liudytojai Neringa Venckienė, Raimondas Šliumba, Eugenija Bertašiūtė ir Ernesta Bugarytė, liudytoja Laimutė Stankūnaitė neatvyko i teismo posėdį. Policija, su kuria anksčiau buvo suderintas saugomos liudytojos atvykimo laikas, šiandien teismą informavo, kad į 13.00 val. skirtą posėdį liudytoja L. Stankūnaitė neatvyks, nes negavo šaukimo.  Teismas neturi galimybės įteikti šaukimo liudytojai tiesiogiai, nes nežinoma jos buvimo vieta. Užtikrinti L. Stankūnaitės dalyvavimą kitame teismo posėdyje pavesta prokurorui. Papildomas šaukimas liudytojai bus įteiktas per policiją.

Baigiant posėdį, prokuroras teismui pateikė prašymą, apklausti L. Stankūnaitę naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Prokuroro prašymas atmestas. 

Posėdis bus tęsiamas 2012-06-11 d., 13.00 val.