Category Archives: A.Ūso byla

Informacija apie A.Ūso bylą.

Padėka advokatui Rostislavui Polubianko

AdaletTeisėjo elgesio standartai viešojoje erdvėje dar nesusiformavę. Todėl esu dėkingas advokatui Rostislavui Polubianko už tai, kad nagrinėjant A.Ūso bylą apeliacinės instancijos teisme iškėlė klausimą, ar nesikerta su teismo nešališkumu teisėjo veikla, kuomet jis apie procesą informuoja visuomenę socialiniuose tinkluose ir savo tinklaraštyje.

Man džiugu skaityti vakarykštę Vilniaus apygardos nutartį, kuria patvirtintas mūsų kolegijos išteisinamasis nuosprendis A.Ūso byloje ir be kitą ko konstatuota, kad bylos procesas vyko teisingai:

“Kaip matyti iš baudžiamosios bylos, nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, nei vienas proceso dalyvis nereiškė nušalinimo teismui, taip pat matyti, kad procesas vyko nuosekliai laikantis baudžiamojo proceso normų, reglamentuojančių bylų procesą pirmos instancijos teisme: buvo sprendžiami visi proceso dalyvių prašymai, dėl to buvo priimamos motyvuotos nutartys. Pažymėtina, kad Continue reading

Dėl kai kurių teismo išvadų iškraipymo viešuose trečių asmenų komentaruose.

Kaip jau minėta atsakymuose spaudai sveikoji vaiko atmintis ištrinta ir pakeista netiesiogine seksualine patirtimi jo tėvo namuose, ilgą laiką trukusios įkyrios, neteisėtos kvotos apie tariamą seksualinę prievartą metu. Tai nuosprendyje tiek išsamiai argumentuota, kad kitaip šį teiginį interpretuoti galima tik neskaičius nuosprendžio arba tyčia klaidinant.

Nuosprendis A.Ūso byloje

2012-11-30 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendžiu A.Ūsas išteisintas dėl visų jam pateiktų kaltinimų vaiko tvirkinimu. Teismas nustatė, kad vienintelė reali vaiko seksualinė patirtis įgyta 2008 m. lapkričio- 2009 m. rugpjūčio mėnesiais jos tėvo namuose, įkyrių, nekvalifikuotų ir neteisėtų klausinėjimų bei filmavimo metu.
Teismui perduota nagrinėti tik nedidelė dalis tų kaltinimų A.Ūsui ir kitiems asmenims ir versijų, kurios buvo tiriami ikiteisminio tyrimo metu ir kurios visos pripažintos nepagrįstomis dar 2010-02-26 prokuroro nutarimu.
Continue reading

Apie tai, kaip A.Ūso byla susijusi su Seimo rinkimais

Norėčiau kai ką priminti. Nagrinėti A.Ūso bylą dabartinė teisėjų kolegija  paskirta 2012 m. balandžio mėnesį. Nuosprendį skelbti planuojama 2012 m. spalio – lapkričio mėn. Taigi – 6- 7 mėnesiai. Badantiems pirštu, kad tai daug, siūlau pasižiūrėti kiek laiko ir po kokias instancijas byla trankėsi prieš tai, kiek laiko įprastai trunka kitų, bet kokių baudžiamųjų bylų nagrinėjimas. Gal kam bus įdomu pasidomėti ir kiek laiko trunka kai kurių bankininkų vient tik ekstradicijos procedūros kitose šalyse. Ši byla nesuteikia nei vienam iš teisėjų kolegijos jokių lengvatų ar privilegijų, mes kaip skendome, taip ir skęstame rutininiame kitų bylų sraute.

Neturiu jokių įgaliojimų nustatyti kitų teisėjų, prokuroro, advokato atostogų grafikus. Bet gal pirštais į tai badantys susivienys, nueis nežinau kur ir padarys taip, kad visos atostogos, visi posėdžiai kitose bylose būtų atšaukti ir visi A.Ūso proceso dalyviai nuo rytojaus dalyvautų tik jame? Aš pirmas pasiruošęs atsisakyti visų savo atostogų, laisvo laiko, šeštadienių, sekmadienių ir kitų bylų, pabaigti šią bylą ir paskelbti nuosprendį per mėnesį- du.

Ši byla yra BAUDŽIAMOJI byla, ji nėra rinkimų kampanijos dalis, todėl vesti kažkokias paraleles tarp šio proceso ir įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimų – absurdiška. Visiškas absurdas ir Konstitucinio valdžių padalinimo principo nežinojimas yra tiesimas paralelių tarp šio – TEISMINIO – proceso ir ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS valdžios rinkimų. Teismas nagrinėja bylą pagal savo, o ne pagal Seimo rinkimų grafiką. Kažkam gal naudinga, kad nuosprendis bus po rinkimų. Taip pat gal kažkam naudinga būtų, kad nuosprendis būtų prieš rinkimus arba net rinkimų dieną. Bet man tai nerūpi.

Geros dienos visiems.

Paskirtos posėdžių datos A. Ūso byloje

Atsižvelgiant į A. Ūso bylą nagrinėjančių teisėjų, prokuroro, advokatų bei Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės numatytas kasmetines atostogas ir užimtumą kitose bylose,mažametės tvirkinimo byla Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus nagrinėjama: 2012-09-13, 2012-09-20, 2012-09-27, 2012-10-04, 2012-10-11, 2012-10-18, 9.00 val.

Apie į bylą kviečiamus liudytojus bus informuojama prieš posėdį.

Gandų paneigimas

Nereiktų kartotis, bet gal antrą kartą pasakius bus įtaigiau. Vakar, po rytinės bylos, nuvažiavau į prie darbo esantį sporto klubą, kurio kortelę turiu jau kelis metus. Nutariau, kad nedidelis fizinis krūvis padės atsipalaiduoti prieš popietinę bylą. Po 10 min. ant bėgančio takelio pasijutau blogai. Šiaip taip susirinkau daiktus ir paskambinau SEKRETORIUI, o ne padėjėjui. Sekretorius savo automobiliu nuvežė mane į ambulatorinę gydymo įstaigą, kur buvo suteikta pirma pagalba, suleisti nuskausminantys, kiti vaistai. Tada greitoji nuvežė į Santariškių priimamąjį. Ten vėl buvo atlikti tyrimai, tomografija ir kt. Suleisti vaistai, ir vakare buvau paleistas namo ambulatoriniam gydymui. Šiandien buvau savo poliklinikoje, gydytojai liepė pailsėti dar iki savaitgalio, buvo skirtas gydymas ir dabar gydausi namie.
Jokioj kavinėje prie Maximos tą dieną nebuvau, jokios kavos negėriau, niekas manęs nenuodijo ir jokie advokatai, nei garsūs, nei negarsūs kartu su manimi nepietavo. Tai visiška antis.
Joks spaudimas dėl nuotolinės apklausos nebuvo daromas.
Joks VSD mano FB profilio nevaldo.
Jokio sąmokslo prieš mane nėra.
Mane tikrai šiek tiek erzina, kad turiu paneiginėti absurdiškus gandus iš anoniminių “garsių advokatų” ir “patikimų šaltinių”. Labiau vertinu, kai žmonės kažką teigdami turi tam konkrečių įrodymų.
Kitą savaitę ketiname suderinti ir paskelbti kitų 5 posėdžių byloje datas.Kol kas nieko apie tai pasakyti negaliu.

L.Stankūnaitė bus apklausiama tiesiogiai

2012-06-08 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi A.Ūso byloje atmestas pakartotinis Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymas atlikti nuotolinę liudytojos apklausą. Teismo nuomone, nepateikta pakankamai duomenų, pagrindžiančiu nuotolinės apklausos būtinybę ir grėsmę liudytojos sveikatai ir gyvybei. Liudytojos apklausa įvyks kaip numatyta, 06-11, 13.00 val. Šaukimas liudytojai išsiųstas per Lietuvos kriminalinės policijos biurą.

Laimutė Stankūnaitė neatvyko į teisiamąjį posėdį

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo tęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje A. Ūsas yra kaltinamas mažametės tvirkinimu. 

Teisiamojo posėdžio metu buvo apklausti liudytojai Neringa Venckienė, Raimondas Šliumba, Eugenija Bertašiūtė ir Ernesta Bugarytė, liudytoja Laimutė Stankūnaitė neatvyko i teismo posėdį. Policija, su kuria anksčiau buvo suderintas saugomos liudytojos atvykimo laikas, šiandien teismą informavo, kad į 13.00 val. skirtą posėdį liudytoja L. Stankūnaitė neatvyks, nes negavo šaukimo.  Teismas neturi galimybės įteikti šaukimo liudytojai tiesiogiai, nes nežinoma jos buvimo vieta. Užtikrinti L. Stankūnaitės dalyvavimą kitame teismo posėdyje pavesta prokurorui. Papildomas šaukimas liudytojai bus įteiktas per policiją.

Baigiant posėdį, prokuroras teismui pateikė prašymą, apklausti L. Stankūnaitę naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Prokuroro prašymas atmestas. 

Posėdis bus tęsiamas 2012-06-11 d., 13.00 val.

A.Ūso bylos posėdžių laikas

2012 m. birželio 6 d., 9 val. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, 405 sal. bus tęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje A. Ūsas yra kaltinamas mažametės tvirkinimu.

Į teisiamąjį posėdį liudytojais kviečiami Raimondas Šliumba, Ernesta Bugarytė, Neringa Venckienė, Eugenija Bertašiūtė, Raimonda Jusaitytė ir Laimutė Stankūnaitė. Posėdžio metu bus išklausyta proceso dalyvių nuomonė ir išspręstas anksčiau pateiktas prokuroro prašymas kviesti į teismą naujus liudytojus, ekspertus, specialistus.

ATŠAUKTI DAR DU POSĖDŽIAI A.ŪSO BYLOJE DĖL UŽSITĘSUSIO ŠALIŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS TEISME

2012-05-17 ir 2012-05-18 Vilniaus m. 2 apylinkės teisme numatyti posėdžiai A.Ūso byloje atšaukti dėl užsitęsusio nukentėjusiosios mergaitės globėjos N.Venckienės, Vilniaus vaiko teisių apsaugos tarnybos ir D.Kedžio tėvų skundų nagrinėjimo aukštesnės instancijos teisme. Tai jau antras ir trečias posėdžiai, kurie atšaukiami dėl proceso šalių skundų. Kitas posėdis paskirtas 2012-06-06, 09.00 val., Vilniaus m. 2 apylinkės teisme. Nutartis dėl skundų aukštesnės instancijos teisme numatyta skelbti 2012-05-18.

Continue reading