Atmestas Zigmo Vaišvilos skundas administracinėje byloje dėl KET pažeidimo

Adalet2013-03-18 teismas atmetė Zigmo Vaišvilos skundą, kuriuo jis praše panaikinti kelių policijos nutarimą skirti 650 Lt baudą už tai, kad jis, kaip įmonės vadovas, nenurodė įmonės automobiliu greitį viršijusio asmens.

2012-03-19 nutarimu Zigmui Vaišvilai skirta 650 Lt bauda už LR ATPK 133(1) str. pažeidimą. Nuobauda skirta už tai, kad  jis būdamas UAB “”FF Lizingas” vadovu, nepateikė duomenų, kas vairavo  2011-09-03, 17.07 val., Vilniuje, Geležinio Vilko g. viršijusį greitį automobilį „Škoda Octavia“.

Skunde teismui Z.Vaišvila prašė nutarimą panaikinti, nes jis (1) priimtas pasibaigus įstatyme numatytam 6 mėnesių administracinės atsakomybės skyrimui terminui ir šis terminas pratęstas be pagrindo, (2) nėra Z.Vaišvilos kaltės, nes  nė vienas iš įmonės darbuotojų neprisipažino vairavęs transporto priemonę, o greičio matuoklio daryto snuotrukos- neryškios (3) Z.Vaišvila buvo kviečiamas į administracinės bylos nagrinėjimą 2012-03-16 ir į jį neatvyko, tačiau nutarimas skirti baudą paskelbtas kitą dieną- 2012-03-19.

Skundas atmestas. teismas konstatavo, kad:

(1) Administracinės nuobaudos skyrimo terminai nepraleisti, o pratęsti esant pakankamas ir teisėtam pagrindui- pačiam administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui vengiant atvykti į administracinės bylos nagrinėjimą.

Nustatyto greičio viršijimas užfiksuotas 2011-09-03. Po to Z.Vaišvila 5 kartus buvo raginamas atvykti į policiją ir pateikti informaciją apie transporto priemonę vairavusį asmenį. Tai kad nepaisant tokio didelio raginimo skaičiaus administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nerado laiko atvykti į policiją, rodo jo tyčia užvilkinti bylos nagrinėjimą, sulaukti senaties ir išvengti administracinės atsakomybės.

(2) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi Nr. N(444)−2191/2010 ir kitomis suformuotoje teismų praktikoje dėl LR ATPK 133(1) str. 1 d. pažeidimų laikoma, kad automobilio savininkas turi pareigą žinoti, kas ir kada naudojasi jam priklausančiu automobiliu. Todėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai apie tai, kad jis negalėjo nurodyti transporto priemonę vairavusio asmens dėl to, kad greičio matuokliu darytos fotonuotraukos neryškios ar dėl to, kad pagal įmonėje nustatytą tvarką automobilius naudojantys darbuotojai nėra registruojami, nėra pateisinami ir nešalina jo atsakomybės už neinformavimą apie tai, kad vairavo transporto priemonę.

(3) Tai, kad administracinė byla buvo nagrinėjama 2012-03-16, o nutarimas paskelbtas 2012-03-19 nėra pažeidimas, nes įstatymai neįpareigoja administracinę bylą nagrinėjančią instituciją skelbti nutarimą tą pačią- administracinės bylos nagrinėjimo dieną.

Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Teisėjas A.Cininas

10 thoughts on “Atmestas Zigmo Vaišvilos skundas administracinėje byloje dėl KET pažeidimo

 1. kade

  idiotizmas ir ieškojimas subinėj smegenų… Tokie tie mūsų teismai. Už 18km- 650lt, kai reali bauda pagal KET- iki 100 litų. Bauda, kad nepateikė “nusikaltėlio”? Jei faktiškai nustatyta įmonėj tvarka leidžia naudotis automobiliu be papildomų “popierinių” registracijų, tai gal ir neaišku, kas tuo momentu važiavo? Gal tie, berods 4 ar 5 darbuotojai dažnai pakaitom važiuoja , ir kokios plius-minus pusvalandžio kelionės vargu ar gali prisiminti tikslias minutes, pravažiuotas pro radarą? Kaltinkit radarus, “nedatraukiančius” vairuotojo ir nekokybiškas nuotraukas.

  Reply
 2. etcetera

  O kodėl paėmėte baudos vidurkį, o ne maksimumą, t.y. 1000 Lt? Juk buvo penkis kartus kviestas ir neatvyko. Tai galima vertinti kaip piktybiškumą ir sunkinančią aplinkybę.

  Reply
  1. etcetera

   Nors iš kitos pusės dėl baudos dydžio tai visiškas kvailizmas ir alogizmas. Pagal 133 str. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti, užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą, nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.
   Tai kur didesnė reali grėsmė, ar viršijant greitį, ar vairuojant girtam?

   Reply
   1. A.Cininas Post author

    Noriu atkreipti dėmesį, kad tai bauda ne už greičio viršijimą (LR ATPK 124 str.) ir ne už 133 (leidimas vairuoti neblaiviems), o 133(1) str., kuris numato atsakomybę už nepranešimą apie KET pažeidusio automobilio vairuotoją. Baudą čia skiria ne teismas, o policija. Vidurkis, na todėl, kad mūsų policija nenustatė nei lengvinančių nei sunkinančių aplinkybių. Teismas tik išnagrinėjo skudną dėl policijos skirtos nuobaudos.

    Reply
    1. nu jo...

     nu tai kaltinkit “NEDATRAUKIANČIUS” radarus, o ne nieko dėtus žmones. Automobiliuose gi juodų dėžių nėra, kad įrašytų visą vairuotojo kelią, veiklą, laiką. O laikas praeina ir tada pradeda kabinėtis: kas kur kada ir kaip ne vietoj ir netinkamai nusi*iko. Manau, čia ir šiaip toks ne pirmas ir ne paskutinis atvejis…

     Reply
     1. tikras lietuvis

      Automobilis įmonės, o įmonė Vaišvilos.
      Ar nėra įmonėje pildomi registracijos žurnalai  kas, kur ir kuo važiuoja?
      Jei nėra apskaitos, tai reikėtų:
      1. apklausti darbuotojus ar jie nevairavo;
      2. jiems neprisipažinus, Vaišvilos nebereikia klausti, o tiesiog jam tą baudą ir prilipinti, nes aiškiai matosi, kad jis slepia savo neteisėtus veiksmus (būtų tvarka, nurodanti kas, kada, ką vairuoja, tai liktų Vaišvila be kaltės, o dabar jis yra padidinto pavojaus šaltinio šeimininkas, todėl ir turi atsakyti. Nes, padarius nuolaidą šiuo atveju, bus bėdų ir tada, kada tas automobilis ką nors sužalos. Čia turėtų būti tas pats kaip ir tuo atveju, kada asmuo atsisako tikrintis girtumą – tuomet yra automatiškai jam priskiriamas girtumas);
      3. jei nėra pakankamai teisinių galimybių, tai reikia kreiptis į Juozapaitį, kuris nori pateikti pataisą, bet kol kas dar neranda tam rimtos priežasties. :) 

    2. Kazys

     Įdomu,ar visiems kaimynams bus paskirta bauda,jeigu jų girtas kaimynas vairavo automobilį, o kaimynai nepranešė policijai?

     Reply
  2. tikras lietuvis

   Pritariu, kad reikėjo rimčiau pabausti. :)
   Motyvai būtų tokie:
   1. “signatarai” yra vieni iš tų kaltininkų, dėl ko baigia Lietuva išputėti;
   2. o pats Vaišvila amžinai ieško kliaučių (pvz., Prezidentės atžvilgiu), todėl ir pats turėtų patirti tiesos skonį pilnatvėje, o ne trupinėliais – kitaip gali ir iki amžiaus galo nesuprasti, kad pirm, nei ieškoti kitų kalčių, derėtų pačiam “apsiplauti”. :)

   Reply
 3. Inga

  Labai teisingas sprendimas, pagarba teisėjui. Sąžiningas, teisingas, profesionalus. Sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės numatytos ATPK, kurių nebuvo, todėl paskirtas baudos vidurkis. Neatvykimas pagal šaukimą, nėra sunkinanti aplinkybė. Ir ne tik dėl greičio viršijimo automobilio savininkas turi pateikti duomenis apie asmenį, kuris tuo metu vairavo.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.