Seimo nario V.Juozapaičio atsakymas

Garbusis teisėjau Audriau Cininai,
šiandien turėjau malonumą paskaityti Jūsų popsinį straipsnelį, skirtą juozapaičio ir į jį panašių diletantų diskreditavimui ir viešai paniekai… Neslėpsiu, Jūsų literatūrinius gebėjimus įvertinau,kaip ir įvertinau Jūsų išprusimą kultūros srityje. Tikrai ne kiekvienas jūsų Jūsų kolega žino, kad juozapaitis yra operos solistas. Maža to, jis dar yra ir profesorius, o dar ir Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Tiesa, pamiršau dar ir Ordino “Už nuoplenus Lietuvai” karininko kryžiaus kavalieriaus vardą. Na, taip, šie pasiekimai nieko bendra neturi su baudžiamąja teise. Ko gero šioje srityje Jūs tikrai lenkiate mano žinias. Sakau ko gero, kadangi teisės mokslu teko studijuoti ir man, o tarp laikytų egzaminų būta ir baudžiamosios teisės. Bet kuriuo atveju, mano teisinės žinios yra pranašesnės už Jūsų muzikines…
O gal čia ir yra šuo pakastas, gal Jus kankina nerealizuotų svajonių sindromas ir bent taip, sumenkindamas Seimo narį Jūs pasijusite esąs aukščiau ?( Beje, Seimas rašomas didžiąja raide)
Bet ne tai svarbiausia. Baisu , kad Jūs, būdamas teisėju, net nežinote, kad kiekvienas Tautos atstovas turi laisvą mandatą ir turi teisę registruoti bei pateikti įstatymų projektus, nepriklausomai nuo jo atstovaujamo komiteto. Beje, jeigu Jūs galvojate, kad Jūsų buvusi kolegė Venckienė, budama teisės ir teisėtvarkos komiteto nare turi pranašumą, tuomet prašau savo facebook’o draugystę mnao atžvilgiu nutraukti…
Taigi, nesu aš išprotėjęs narcizas, siekiantis bet kokia kaina išpopuliarėti…Jūs puikai suvokiate, kad šioje srityje aš taip pat tamstą lenkiu… Na, o jeigu Jūs nuoširdžiai rūpinatės teiskūra ir teisėsauga bei teismų įvaizdžiu -tuomet pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios tai negalėtų rūpėti man? Taip, Jūs vykdote valstybės vardu teisingumą. Bet tamsta pukiai suvokiate, kad įstatymus priima Seimas, tautos atstovybė, turinti visus tam reikalingus įgaliojimus. O Seimo nariai, priėmę priesaiką, kaip Jūžums bebūtų skaudu,nebeskirstomi į dainininkus, virėjus, aludarius ir tt. Kodėl gi tamstai nei karto neužkliuvo buvusio Etikos ir procedūrų komisjos pirmininko, dabartinio Aplinkos komiteto pirmininko kompetencija teisėkūros klausimais? Ar jis neteikė baudžiamojo kodekso pataisymų? Gal, bet bet per bemaž dvi dešimtis metų, neturėdamas apskritai jokio išsilavinimo, jis tikrai bus prisidėjęs prie ne vienos inciatyvos, virtusios įstatymu, kurį Jūs šiandien besąlygiškai privalote vykdyti…
Kita vertus, Jūs gi sovokiate, kad kiekvienas registruotas pasiūlymas pereina Teisės departamento filtrą ir , jeigu jis neatitinka Jūsų minėtų taisyklių ar prieštarauja kiteims teisės aktams – jis paprasčiausiai neišvysta dienos šviesos. Arba priimamas Seimo, nepaisant Jūsų profesionalios kritikos, kuri tikrai nebūtinai yra neginčijamai teisinga.
Na,o mano inciatyva sugriežtinti atsakomybę už piktybinį gyvūnų žalojimą ir žudymą tikrai nebuvo susapnuota… Gavęs 18 visuomeninių organizacijų kreipimąsi inicijavau šią pataisą, prieš tai kruopščiai išnagrinėjęs pasaulinė ir europinę praktiką. Beje, tai nebuvo “google” diletantiškas tyrimas, o šį darbą atliko Seimo parlamentinių tyrimų departamento specialistai. Beje, galėčiau pasidalinti šia informacija, kuri, neabejoju, pakeistų Jūsų nuomonę. Jau vien moksliniais tyrimais apibendrintas faktas, kad mažamečių ir nepilnamečių akivaizdoje žudomų gyvūnų vaizdas tampa daugeliu atveju pagrindine priežastimi Jų psichiniai raidai, kurios pasekoje formuojasi nepagrįstas žiaurumas net tik gyvūnų, bet ir žmonių, kurie man rūpi ne mažiau už tamstą, atžvilgiu.
O gal ir ne…Gal Jūsų tai nesudomins…
Bet tai jau priklauso ne tiek nuo Jūsų išsilavinimo, bet nuo Jūsų moralinių vertybių, kurias įdiegė arba ne Jūsų gimdytojai. Sprendžiant iš Jūsų gebėjimo faktą įvilkti į “rūbą”, neturintį nieko bendra su esme, kaip antai, mano projekto pritraukimas prie kovo 8 švenčių, liudija Jūsų cinizmo ir populizmo užuomazgas, būdingas negarbingam politikui.
Taigi, jeigu Jūsų viešas mano apspjovimas suteikė Jums stiprybės Jūsų darbe – būsiu laimingas. Bet jeigu tai yra dialogo, kurį norėtumėte iškelti į viešumą pradžia – iššūkį priimu bet kokia Jums priimtina forma.
Na, o pabaigai Jums primenu, kad šiuo savo komentaru Jūs, būdamas teisėju ir privalantis besąlygiškai vykdyti įstatymus, kvestionavote Seimo nario – kaip teisėto ir įgalioto tautos atstovo pareigų vykdymo galimybę. Jūsų primygtinis mano pirmosios profesijos primimas suponuoja ir visų mano brolių ir sesrų kūryboje įžeidimą: suprask, kad operos dainininkai nesugeba mąstyti tik Jums priimtina forma, ar yra kaip nors kitaip menkesni, ar prastesni už kitos profesiojos žmones. Jus gi supratnate, kad diskriminacija ir garbės bei orumo įžeidimas bet kokia forma Lietuvoje yra baustinas… Na, ne, aš tikrai nesiruošiu bylinėtis ar kaip kitaip įrodinėti savo pranašumą… Tiesiog, gerbiamas teisėjau, gerbkite Valsybę ir jos atstovus kaip ir pridera Jūsų rango
asmenims. Na, o jeigu tamstai kyla nenumaldomas noras pakomentuoti Seimo narių teikiamų projektų tikslingumą – darykite tai profesionaliai, pagal galiojančią tvarką ir nustatytą reglamenetą. Tuo tarpu Jūsų viešas “popsas” Jūsų autoriteto tikrai nepriaugino. Bent jau tų mano rinkėjų, kurie pasitikėjo manimi ( o ne Jumis) ir suteikė įgaliojimus veikti taip, kaip man atrodo reikalinga. Ir tų, kurių vardu teikiau pataisą, kuriai Jūs skyrėte tiek daug laiko.
Taigi, gerbiamas teisėjau, nuoširdžaiai dėkoju už Jūsų išsakytą nuomonę, į kurią būtinai atsižvelgsiu, atmetęs asmeniškumus, kurie nedera prie Jūsų, kuomet dėvite teisėjo mantiją. Na, o nusivilkęs ją ir savo virtuvėje rašydamas komentarus Jūs tampate paprastu eiliniu žmogumi, kuriam taip pat būdinga klysti. Kaip ir Seimo nariui… Kuris ne tik yra paprastas žmogus, bet dar ir atsakingas už dešimtis tūkstančių jam įgaiiojimus suteikusių paprastų žmonių, ištroškusių teisingumo ir teisybės.

Jums leidus, kitą kartą prieš pateikdamas baudžiamojo kodekso pataisymus, pirmiausia kreipsiuos į Jus konsultacijos. Tikiuosi, kad neatsisakysite ?

Su geriausiais linkėjimais,

prof. Vytautas Juozapaitis

p.s. atsiprašau už galimas spausdinimo klaidas..

 

Gerbiamas Vytautai, atsiprašau, kad mano rašinys Jus užgavo. Tikrai gerbiu ir pripažįstu visus Jūsų nuopelnus. Tačiau prašau suprasti ir teisėjus. Gaila, kad TIK TAIP jų nuomonė pastebima. Mielai išsakysiu savo, o gal daugiau visos teisėjų bendruomenės nuomonę, jei tik Jums tai bus įdomu.

Na o popsas nesvetimas mums visiems:)

 

Pagarbiai Audrius Cininas

17 thoughts on “Seimo nario V.Juozapaičio atsakymas

 1. Vytautas Juozapaitis

  Gerbiamas Audriau, dėkoju už reakciją. Tikrai mielu noru pasinaudosiu galimybe susitikti su teisėjų bendruomene. Esu tikras, kad tai būtų abipusė nauda, nes, kaip bebūtų Jums graudu ir pikta, įstatymus tvirtina ir už juo balsuoja dauguma teisinių diletantų-mėgėjų, bet ne mažiau mylinčių savo tėvynę. Kita vertus, nežinau, ar būtų visiems geriau, jei gyventumne tik pagal teisininkų sukurtas taisykles, kurias tie patys teisininkai ir kontroliuoja. Tokiu būdu išsiderintų valdžių padalinimo principams, o tai jau kertasi su demokratija. Žodžiu, dialogas yra būtinas ir įmanomai mandagesne forma, nes tyčiojimasis iš kitų nuomonės ar darbų nieko gera neatneš niekam, pirmiausia tam, kuris tai daro…Na, o kai tai daro tesiėjai, tai nusvyra rankos ir išnyksta bet kokie argumentai juos palaikyti ir suprasti. Nors žmogiškai aš Jus puikiai suprantu: neįsivaizduoju Jūsų operos kontekste kuriančio aranžuotes pučiamųjų orkestrui Verdžio operų temomis… Bet gi, aš ir nepretenduoju į teisėjus, ar netgi teisininkus, o darau man pagalLR Konstituciją pavestą darbą, už kurį atsakau asmeniškai. Tikrai nesu savižudis ir nesiruošiu tapti visažiniu visose srityse. Bet tikrai vykdysiu savo pareigas ir sąžiningai darysiu tai, ko iš manęs laukia tą darbą patikėję rinkėjai.
  Na, o dėl popso – su Jumis nesutinku… Kam kam, o Jums tai nederėtų daryti. Arba keiskite darbą…:)
  Dar kartą atsiprašau visų skaitytojų už mnao komentare įsivėlusias spausdinimo ir gramatines klaidas…:)

  Reply
 2. Pingback: On-line demokratija Lietuvoje arba kaip sužinoti teisėkūros užkulisius at Dainius Radzevičius

 3. Luana

  Beje, pavardė (kad ir sava) t.p. rašoma iš didžiosios raidės ( ne tik Seimas ir Dievas), operos soliste, profesoriau, o dar ir Lietuvos nacionalinės premijos laureate, o dar ir Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” karininko kryžiaus kavalieriau. Ir dar – žinoti, kad gerb. Juozapaitis yra operos solistas – tikrai nereiškia “išprusimo kultūros srityje”-ar Jus, gerbiamasis, laikote save tuo absoliutu ir atskaitos tašku? Tuomet, drįsčiau teigti, apsirinkate. Manau, iš Jūsų rašto jaučiama panieka ne tik eiliniams žmonėms, bet ir tikrai ne mažiau išsilavinusiems už Jus. Nežiūrint to, kad Jūsų pasiūlymui (dėl kurio čia ir kilo ši rašliavos lavina), aš pritariu.

  Reply
 4. Aidas

  […]„Na, o pabaigai Jums primenu, kad šiuo savo komentaru Jūs, būdamas teisėju ir privalantis besąlygiškai vykdyti įstatymus, kvestionavote Seimo nario – kaip teisėto ir įgalioto tautos atstovo pareigų vykdymo galimybę“[…]

  Gerbiamas profesoriau, Seimo nary, scenos žvaigžde, mano giliu įsitikinimu, jokio teisėjo kritika negalėjo Jums pakenkti labiau, nei Jūsų paties čia surašyti… hmmm.. samprotavimai. Labai pralinksminote, ačiū Jums už tai :D

  Reply
 5. Povilas

  Taip, kas laiške surašyta – daugiau ar mažiau yra racijos tame. Ir tiesos yra abiejose pusėse – bet kiek paskaičiau (beje, labai graži reakcija) ir vėliau sekusį V.Juozapaičio komentarą susidarė įspūdis, kad p., Vytautas visiškai nemoka priimti kritikos ir su diskusijomis sudėtinga. Matyt įprato būti profesoriumi ir LNK komisijoje, kuomet jo teiginys paskutinis. Linkiu suprasti, kad tai toli gražu nėra tiesa ir Seimas, tai ne LNK – čia visi rinkėjai turi teisę “skalbti” kiek nori “išrinktuosius”.

  Reply
  1. tikras lietuvis

   “Kiek tik nori” – gal ne visai taip? :)
   Tiksliau būtų iki tol, kol bus pasiektas teigiamas rezultatas atitinkamu klausimu?

   Reply
 6. Gitana

  Siaubas ir košmaras. Štai tokius susireikšminusius mažaraščius mes renkame valdžion. Ponas Seimo nary, profesoriau ir kavalieriau, Jūsų ambicijos yra labai didelės. Gaila, kad tik jos.

  Reply
  1. Diana

   Apie žmogų galima spręsti iš to kaip jis elgiasi su kitomis už save silpnesnėmis ir negalinčiomis pasipriešinti gyvomis būtybėmis. Žmogus, kuris nepaiso mažesnių ir silpnesnių gyvūnų skausmo, kurį sukelia jo poelgiai, dažniausia pasižymi ir nejautra žmogaus atžvilgiu.

   Reply
  2. tikras lietuvis

   Neskubėkim su išvadomis?
   Visi mes, pakliuvę į naują situaciją, kiek pasiblaškom, kol randam tikrąjį kelią ir tikrąjį būdą siekti tikslo?

   Reply
 7. tikras lietuvis

  Žinot,
  neperskaičiau visko, ale vis tiek nudžiugau: jei yra seimo narių, kurie nebijo bendrauti su teisėjais, tai, gal būt, kažką žada į gerąją pusę teisėkūros srityje?

  Reply
  1. etcetera

   O kaip nebijo pats teisėjas viešai reikšti savo nuomonės, nes Juozapaitis gali “prikirpti” apie valdžių padalijimą. Quod licet Jovi, non licet bovi? Kuris Jupiteris, kuris jautis? Vien žo, įvyko susirėmimas ragais, o kas teisus?
   Nu jo, įdomią erą gyvename, kada dar ne visai skiriama nuomonė nuo šmeižto, facebookas nuo blogo…. Dabar dar vyksta tik išaiškinimų fazė.

   Reply
 8. taigi

  Labai įdomi diskusija.
  Skaičiau ir verkiau. Verkiau ir vėl skaičiau. kas man paaiškėjo:
  1 Juozapaitis įsitikinęs kad jo ilgesnis. Ordinai, profesorius ir t.t. ir teisėjas turėtų labai smarkiai tylėti. Tai atstoja seimo nario kompetenciją ir todėl teisėjas neteisus nepriklausomi nuo argumentų.
  2 Internete kačiukų klausimai – nepralošiamas reikalas. Jei reikėtų vertinti vaikų genocidą ar groomy cat viduriavimą man aišku kas būtų svarbiau.

  Reply
 9. Mindaugas

  Pavardę rašantis iš mažosios raidės ir atsiprašantis už klaidas, kurių net neturėtų/negalėtų daryti, nepaminėjo dar vieno titulo – Radviliškio miesto garbės pilietis.

  Reply
 10. warhead

  Baisu, kad tokie seimo nariai pas mumis. Juozapaitis nesuprato nei esmės, nei mato tame prasmės. Baisiau tik tai, kad atsirado žmonių, kurie jį išrinko.

  Reply
 11. Mei

  Varge varge, koks apgailėtinas susireikšminimas. Kažkodėl prisiminiau Hawkins’o mintį, kad “the greatest enemy of knowledge is the illusion of knowledge”.
  Na, o kas dėl Juozapaičio vis pabrėžiamo rinkėjų jam suteikto pasitikėjimo – ačiū, bet už konservatorius daugiau nebebalsuosiu. Kuo toliau, tuo labiau man darosi gėda.

  Reply
 12. Ramunė

  Ponas Vytautai Juozapaiti, savo atsakyme teigiate: “Taigi, nesu aš išprotėjęs narcizas, siekiantis bet kokia kaina išpopuliarėti…Jūs puikai suvokiate, kad šioje srityje aš taip pat tamstą lenkiu…”
  Narcizų pagrindinis tikslas nėra išpopuliarėti
  Susipažinkite plačiau su sąvoka narcizas, pradžiai užteks gydytojo įrašo apie narcizus: http://mastyk-ir-veik.blogspot.com/2010/01/kas-tie-narcizai.html
  “Kaip galima atpažinti narcistinį asmenybės sutrikimą? Dažnai šie žmonės daug ir tiesiai kalba apie savo pasiekimus, sugebėjimus, bei tikisi, kad kiti juos laikys pranašesniais, net jeigu tam nėra pagrindo.”
  “Sunkiausia šiam žmogui tai, kad jis tiki, jog egzistuoja tik du jo “įvaizdžiai” – tobulas ir visiškai nieko vertas. Todėl kaskart, kai tenka atsisveikinti su tobulumu, jis pasijunta staiga krintantis į prarają, kurioje laukia labai skausmingas buvimo visišku beverčiu pojūtis. Kad ten nepatektų, narcizas ginasi – ir gindamasis jaučia narcistinį pyktį. “Niekas neturi teisės manęs kritikuoti”, “Su manim niekas neturėtų taip elgtis”
  Kaip su tuo narcistiniu pykčiu? 

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.