Dirglioji teisėkūra: “Mušk žmoną, bet ne šunį”.

 

Homeless, Broke, and Hungry
Adrian Miles © / Dog Photos / CC BY

Kuo labiau pažįstu žmones, tuo labiau myliu šunis. Tokia mintis kilo išgirdus moters dienos išvakarėse pateiktą Seimo nario V.Juozapaičio pasiūlymą  griežtinti kriminalines bausmes gyvūnėlių skriaudėjams. Kai kyla panašios iniciatyvos tobulinti baudžiamuosius įstatymus, visada klausiu KODĖL VĖL BK? Kodėl V.Juozapaitis, kuris yra nieko bendro su baudžiamąja jurisdikcija neturinčio Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys? Kokia asociacijų grandinė ir po kokio įvykio nuvedė garsų dainininką prie baudžiamosios justicijos, prie BK 310 str., ginančio gyvunėlių teises ir galiausiai prie šio straipsnio sankcijos?

Tokia nesisteminė, dirgli įstatymų leidyba, dažniausiai sietina su kokiais nors daugmaž rezonansiniais žiniasklaidoje šmėkštelėjuaisias įvykiais. Kadangi pastaruoju metu gandrų niekas nežudė, gulbių nevalgė, o mažų kačiukų skandinimas Lietuvos kaimuose toks įprastas, kad rezonanso nesukelia, pagalvojau- matyt tai dainininko asmenininis kerštas kokiam nors niekadėjui, paspyrusiam jo mylimą augintinį, pavyzdžiui jorkšyro terjerą. Bet ir šią versiją teko atmesti paaiškėjus, kad tai daininiko parama gyvunėlių apsaugos organizacijų kreipimuisi.

Nieko prieš gyvūnų apsaugą neturiu. Pats globoju ne vieną augintinį, tačiau reikia pripažinti, kad ši operos daininko intervencija į baudžiamosios teisės sritį gana  mizantropiška. Tylėjau, kai dainininkas ėmėsi ATPK tiuningo– tiek to jau- ar taip ar taip iš to ATPK vien griuvėsiai  likę ir teisena nenuslysta į absurda vien  teismų sveiko proto dėka, bet šis siūlomas BK pakeitimas vertas aptarimo.

Palyginkime sankcijas LR BK 140 str. ir 139  str. iš “smurto šeimoje” grupės ir vieną- jau minėtą LR BK 310 str. 1 d. str., ginantį gyvūnus.

140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas

1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas

1. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo.

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Nežymus sveikatos sutrikdymas– tai sužalojimai dėl kurių sveikata sutrinka iki 10 dienų arba prarandama 5 procentus profesinio arba bendro darbingumo. Nesunkus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai  sužalojimas ar susargdinimas ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, arba nukentėjusysis praranda  iki 30 procentų –profesinio ar bendro darbingumo. Kitaip tariant- tai ir kraujosrūvos ir kaulų lūžiai ir išmušti dantys ir smegenų sukrėtimai bei panašaus lygio sužalojimai.

Gyvūnus saugantis LR BK 310 str. dabar nustato,kad:

tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, arba kankino gyvūną,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

BET,

gerbiamo operos dainininko  siūlomą pataisą už analogiškus veiksmus bus baudžiama jau laisvės atėmimu iki 3 metų, taigi- analogiškai, kaip ir už žmogaus subaladojimą iki samonės netekimo su dantų išdaužymu. Gali būti taip, kad žmogų mušti net labiau apsimokės negu pavyzdžiui šunį, nes jei nukentėjusysis bus toks laimingas, kad spės pagyti per 10 dienų, tai kaltininkui grės laisvės atėmimas tik iki 1 metų. Tai ar reiks stebėtis kai tūlas budulis po to pareikš ką nors tipo, kad kam spardyti šunį kai yra žmona? Nebloga seimo nario dovanėlė moterims kovo 8 išvakarėse.

Makabriška ar ne?

Visą tai pasakoju, aišku tik norėdamas parodyti siūlomos pataisos loginį- sisteminį absurdą. Iš tiesų, į šią pataisą galima nekreipti dėmesio kaip ir į daugelį kitų. BK bus papildytas dar viena nelogiška norma, bet ar maža jų yra. Seimo narys savo dienoraštyje užsidės varnelę prie gerų darbų sąrašo, įgys gyvūnų teisių globėjų palankumą ir visi bus laimingi.

Gal muzikantai ir nežino, bet teisininkai žino kelias paslaptis, tik niekam nesakykite.

Pirma- kodeksas yra sisteminis aktas, kurio normos ir sankcijos tame tarpe, tarsi laikrodžio dantratukai-priederinti vieni prie kito ir glaudžiai sąveikauja kaip sistema. Siūlymas pakeisti vieną normą neatsižvelgiant į visą sistemą tolygus užgaidai pakeisti vieno laikrodžio dantračio dydį. Bet tada jis arba netilps į mechanizmą, arba bus per mažas jam.

Antra- kiekvienas teisės pirmakursis žino, kad kriminalinė bausmė- tai visuomenės ultima ratio- paskutinė priemone. Kriminologai perspėja, kad baudžiamieji įstatymai yra neefektyvus visuomenės problemų sprendimų būdas, veikiantis ne nusikalstamos veikos priežastis, bet jos padarinius, be to, brangiai kainuojantis bei turintis stiprų neigiamą šalutinį poveikį (Justickis, V. Kriminologija. I dalis. Vilnius, 2001, p. 121−122.). Kriminologijos studentai taip pat žino, kad viduramžiais daugiausia vagysčių įvykdavo viešų tų pačių vagių egzekucijų metu, o sankcijos dydis šiais laikas neturi praktiškai jokios prevencinės įtakos. Kas turi įtakos, tai ne bausmės dydis, o jos neišvengiamumas, bet policija, deja artimiausiu metu greičiausiai niekuo padėti negalės, kadangi užimta kitais darbais- pavyzdžiui smurto šeimose gesinimais. Mūsų policija dar nepraradusi sveikos nuovokos, nepersikvalifikavo i Eisus Venturas ir teikia prioritetą smurtą kenčiančioms moterims, o ne benamiams gyvūnėliams. Pastarųjų irgi aišku gaila, bet policijos resursai riboti, o prieš metus startavusi smurto šeimoje prevencijos programa, panašu, kad nudrenavo paskutinius policijos resursus.

Ir trečia- teismuose BK 310 str. bylos itin retos o laisvės atėmimo, bausmės skyrimas- už tokius nusikaltimus skyrimas- išimtinis atvejis, nes  galimas pagal to paties BK 55 str., neteistam asmeniui turi būti skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Nebent nusikaltimą padarys recidyvistas, bet šituos žmonės ir be to atsiranda už ką pasodinti. Taigi- ar yra BK 310  str. numatyta laisvės atėmimo bausmė, ar jos nėra, o taip pat koks jos maksimalus dydis- iš esmės neturi jokios reikšmės.

Tai ką daryti? Dirbti patiems gyvūnų gynėjams ir neverkti, kad valdžia nepadeda. Šviesti žmones, sterilizuoti gyvūnus. Bet juk tai taip negreita, neįdomu ir taip nematoma rinkėjams ar ne?

32 thoughts on “Dirglioji teisėkūra: “Mušk žmoną, bet ne šunį”.

 1. Margarita

  Tai jei budulis pareikš, “kam spardyti šunį kai yra žmona” ir tai yra negerai, o dabar pareiškia “kam spardyti žmoną, kai yra šuo” – tai su tuo viskas tvarkoj? Nerimauju dėl teisėjo namuose laikomų augintinių, tokiu atveju. Bausmės už silpnesnio kankinimą turėtų būti didesnės, nei už žmonių sveikatos sutrikdymą. Nes smurtas prieš silpnesnį, tai smurtas ne prieš ŽMONĄ, ir ne vyrų muštynės bare su dantų išbirbenimu. Tai smurtas prieš vaiką, prieš invalidą, prieš negalintį apsiginti gyvūną. Ir dar: pamąstykit, į kokius pranešimus reaguoti greičiau susizgriba policijos pareigūnai – į žmogaus mušimą ar į tokį normalų, įprastą gyvūno kankinimą, dėl kurio net kaimynas drovisi skambinti į policiją? Toks pats smūgis žmogui ir šuniui reiškia labai skirtingas traumas. Kas tokiu atveju yra labiau apgintas policijos? Jei žmona leidžiasi NUOLAT mušama vyro, ji yra ne kas kitas, o kvailė ir mazochistė. Ji turi visas galimybes išeiti, parašyt pareiškimą, yra specialūs valstybiniai namai, kuriuose moteris gali prisiglaust. O ar gyvūnas gali pasiskųst? ar jis gali atsirakint duris ir išeit? Ar jis turi, kur eiti, išskyrus varge skendinčias privačias prieglaudas? “Dirbti patiems gyvūnų gynėjams ir neverkti, kad valdžia nepadeda.” – nuo kada visuomenės moralę, dorovinį ugdymą, visuomenės skaudulių gydymą reikia patikėti TIK privačioms institucijoms, ir dar pridurti “neverkit”? Kokioj Afrikos šaly jūs gyvenat? Infantilus požiūris, gėda, kad tai parašė teisėjas. Tai, kad įstatymai realiai neveikia ir bausmės griežtinimas nieko nekeičia yra ne teisėtvarkos “ypatybė”, tai tesėtvarkos yda. O prie jūsų citatų, norėčiau pridėti tokią: “Auschwitz begins wherever someone looks at a slaughterhouse and thinks: they’re only animals.” ― Theodor W. Adorno

  Reply
  1. Rūta

   Visiškai sutinku su Margarita! Žmogus turi balsą, jis gali pasiskųsti, rašyti pareiškimus ir t.t. teisėsauga reaguos, bet skriaudžiamas gyvūnėlis pats nepasakys ir niekam nepasiskųs, kad ji skriaudžia, muša, jis negalės net pabėgti. Negi taip jau blogai gelbėti silpnesnius???

   Reply
  2. A.Cininas Post author

   Margarita, o šita citata ne apie Jus pačią? Pažiūrėkite, ką siūlote pati? Suvaryti smurtą kenčiančias moteris į “specialius valstybinius namus” (getus?) ir prilyginti jas šunims.

   Reply
  3. Juliusan

   Margarita, manau nesupratote teksto esmės. Jis ne apie tai, kad skriausti gyvūnus galima. Jis apie tai, kad gyvūnų skriaudimas negali būti prilygintas žmonių skriaudimui. Bet manau, jei Aušvičą lyginate su gyvulių skerdykla, tai žmonės jums nėra artimesni, nei gyvuliai… būna ir tokių žmonių, žinoma. O visuomenės moralė ir dorovinis ugdymas būtent geriausiai ir atliekamas ne įstatymais, o tais teisėjo siūlomais metodais: “Dirbti patiems (…) ir neverkti”. O ir apie įstatymų veiksmingumą ir nebaudžiamumo priežastis gerb. teisėjas parašė. Siūlau dar kartą įsiskaityti šį tekstą ir gerai suprasti, kas norėta pasakyti. Geriau joks Juozapaitis neišdainuotų.

   Reply
 2. Erika

  Sutinku su merginomis.O Smurta visur reikia zaboti! Man nera skirtumo ar skriaudikas musa suni ar vaika! Jis daro baisu poelgi. Uz ka turi but baudziamas. Galbut, prasides nuo sunelio, o baigsis sena mociute pamirstam vienkiemy. Kalba eina apie blogi ir blogio saknis. Kam nepatinka tokios bausmes – nedarykit taip!
  O teiseja, geda skaityt- dar kart matome kokia musu teises sargai :(

  Reply
  1. Brone

   Ponia, gal jūs vaikų neturite? Turiu vaikus ir šunį, bet man tikrai ne tas pats yra šuns ar vaikų sveikata. Atsipeikėkit.

   Reply
 3. asssssss

  jetau, neapsimyzk tik straipsnio autoriau,bene maza mergiaite esi,kad tiek cia dedi i bata ir verksleni :D Atmink ir tai, kad gyvuneliai patys nepasiskus,labai daznai jie yra skriaudziami, ir niekas to nezino, arba gyvunas neturi kito pasirinkimo kaip kenteti,jis nepajegus apsiginti. o zmogui yra zymiai lengviau. jis gali ir bandyti apsiginti, ir bet kada kreiptis i policija, bei priimti atitinkamus sprendimus,kad daugiau netektu kenteti smurto.rado cia ka palyginti, gyvunu teises ir zmogaus… nu jau toks apgailetinas straipsnis,kad ka as zinau… nusileidai iki sunu lygio zmogau :DDD ka,gaila tau,kad kazkas uzstoja pacius silpniausius? nenustebciau,kad ir pats kankini guvunus,todel tiek ir piktiniesi siais gerais naujais istatymais.

  Reply
 4. Megan

  Visiškai pritariu Margaritai. Žmogus gali pasiskųsti, pasakyti, kad jam skauda, šauktis pagalbos. O ką gali gyvūnas? Tyliai ir kantriai kentėti šeimininkų ir ne tik jų išpuolius. Dažniausiai sadistai pradeda nuo mažiausių ir mažiausiai galinčių apsiginti ir tik po to pereina prie žmonių. Todėl visiškai šiuo aspektu palaikau V. Juozapaitį. Kuo šuo blogesnis už žmogų? Tik tuo, kad jis yra naminis gyvūnas, nėra toks protingas, negali kalbėti ir t.t.? Jam galima kentėti? Ir jo kankintojai turi atsipirkti lengva 50Lt baudele arba maksimum 1 metų nelaisvės atėmimu (čia jau ypatingai žiauriu gyvūno kankinimo atveju)? bet kuriam gyvūnui skauda lygiai tiek pat kaip ir žmogui, kai jis yra žalojamas. Tokiu atveju visiems nepatenkintiems V.Juozapaičio siūloma pataisa, pasiūlyčiau susižaloti save tokiu pat lygiu, kaip būna sužaloti gyvūnai (prapjautos gerklės, sutraiškyti kaulai) ir tik tada sakyti, kad absurdas yra didinti bausmes. Žmogus yra pats žiauriausias žinduolis-plėšrūnas, o ne šuo, kurio agresija dažniausia būna klaidingo auklėjimo pasekmė, o ne iš prigimties. Žmogus sąmoningai dažniausiai daro nusikaltimus. Todėl purkštauti prieš tokią pataisą nematau jokios prasmės. Verčiau palaikyti. Nes viskas prasideda nuo mažiausios grandies.

  Reply
  1. Juliusan

   Žmogaus agresija taip pat dažnai būna klaidingo auklėjimo (nebūtinai tėvų) pasekmė. Ir ką?

   Reply
 5. glr

  nepritariu cininui, pastebiu, jog tesies specialistai masto labai robotiskai. pritariu juozapaiciui!! uzteks tu teisiniu nesvankybiu ir isvedziojimu! patys silpniausi turi buti ginami labiausiai!

  Reply
 6. Agnė

  Nu pala – galima nesutikti su nuomone, bet kam tie įžeidinėjimai? Pati labai domiuosi skriaudžiamais gyvūnais, padedu kuom galiu, bet ir straipsnyje matau daug tiesos – žinoma, su išvada, kad skęstančiųjų gelbėjimas pačių skęstančiųjų reikalas, nesutinku. Tačiau čia matau daugiau atskleistą LR baudžiamųjų įstatymų netobulumą ir absurdą, kas yra absoliuti tiesa – LR teisės aktų bazė dar tikrai negali didžiuotis išbaigtumu, sistemiškumu ir tvarka.

  Reply
 7. Monika

  Išsitaisykite skyrybos ir gramatines klaidas, mielas teisėjau, o tada peržvelkite, kokią nesąmonę čia rašote, cituoju: ,,Gali būti taip, kad žmogų mušti net labiau apsimokės negu pavyzdžiui šunį, nes jei nukentėjusysis bus toks laimingas, kad spės pagyti per 10 dienų, tai kaltininkui grės laisvės atėmimas tik iki 1 metų. Tai ar reiks stebėtis kai tūlas budulis po to pareikš ką nors tipo, kad kam spardyti šunį kai yra žmona? Nebloga seimo nario dovanėlė moterims kovo 8 išvakarėse.”
  Tūlas budulis negali spardyti nei šuns, nei žmonos, o smurtas labai dažnai prasideda nuo gyvūnų kankinimo, tad jei bus sugriežtinta bausmė už gyvūnų kankinimą, tikėtina, kad bus išvegta ir smurto prieš žmones, asmeninė nuomonė, grįsta kriminologų pastebėjimais:)
  Sėkmės išmokti taisyklingos lietuvių kalbos

  Reply
  1. Juliusan

   Sutinku. Mirties bausmę už bet kokią traumą sukeltą šuniui (ar katės irgi patenka? O briedžiai miške? Lapės? O uodai ir vapsvos? Reiktų su gerb. baritonu aptarti) ir tada išnyks bet koks smurtas prieš žmogų. Įsiskaitykite, ką teisėjas rašo IŠ PRAKTIKOS. Pezate bele ką ir tiek…

   Reply
   1. Redis

    O kada ateis eilė ginti pelnęs nuo kačių.O ką darysim su chronišku šuns noru pataršyti katę?Neteks BK papildyti?
    PS Rašau nesąmones,kaip ir ši diskusija.

    Reply
   2. Rimas Kudelis

    Juliau, manrods tu pats beleką pezi. Pažiūrėk į tai, ką teisėjas cituoja, iš kiek kitos pusės: už nesunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą šiuo metu sėdama iki trejų metų, kai tuo tarpu už gyvūno kankinimą iki mirties arba suluošinimo – iki metų. Nežinau, kaip tau, bet man tai gyvybė yra gyvybė. Ir kelt vėjus, kad vaje, šunys tuoj turės daugiau teisių už žmones, kol kas yra absurdas. Mums iki to dar toli, kaip ir iki mėnulio. O mušti neturėtų „apsimokėti“ nei žmonos, nei šuns ar katės lauke. Ir jeigu buduliui kyla mintys šaltakraujiškai paskaičiuoti, ką labiau apsimokėtų sumušti, tai jo vieta šiaip ar taip už grotų.

    Reply
  2. Kaktusas

   reikia statyti policijos postus prie mėsos skyrių ir suiminėti visus būsimus žmogžudžius bei sodinti už bendrininkavimą atimant gyvastį kanopiniams, plunksnuotiesiems ir kt.

   Reply
 8. Agne

  Na, gyvuneliu myletojai, jus, kaip paprastai, geriau pribaigtumet kaimyno vaika, nei nuspirtumet suni…
  Megan: kuo suo blogesnis uz zmogu? Ogi tuo, kad jis nenesa visiskai jokios naudos visuomenei – jis nei mokescius moka, nei ji suvalgyt kaip kiaule galima, netgi kailio nulupt kaip avinui negalima, nes zalieji ko gero akmenim uzmetytu… Tersia kiemus ir apgrauzia tavo vaikus, juos isgasdina taip, kad mikcioja arba varo i lova dar kelis metus.
  Sakot gyvunas apsigint negali? Turi jis dantis, kaip ir musama zmona, tik va zmona, pasak kazkurio is jusu, yra kvaile, zinoma, sunys yra patys protingiausi – tokio pat lygio kaip ir gyvuneliu myletojai, visiskai susipainioje vertybese ir suns gyvybe iskeldami auksciau zmogaus.
  Kai gausit infekcija, kreipkites i suni, kad islaizytu, o ne i medika – va tada irgi suprasit, kuo prastesni sunys uz zmones.

  Reply
 9. Pingback: On-line demokratija Lietuvoje arba kaip sužinoti teisėkūros užkulisius at Dainius Radzevičius

 10. Aidas

  Kai užvaldo emocijos, protas ilsisi. „Paprasti žmonės“ sakosi geriau išmaną, kam ir kokias bausmes taikyti. O teisėjai – tik neišmanėlių ir siaurų interesų klano pakalikai, kuriems visiškai nerūpi vargšai kankinami gyvūnėliai. O mušamos bobos pačios kaltos – pačios prisiprašė, pačios tai toleruoja. Toks tad įspūdis susiklosto skaitant komentarus :)

  Reply
 11. Povilas

  Na taip, pati esmė išties teisinga – negalima sulyginti šių dalykų sankcijos atžvilgiu. Klausimas – gal, turint galvoje aktualijas visuomenės, jau būtų laikas ir griežtinti sankcijas ir už kitus nusikaltimus?

  Reply
 12. zalias

  Siaip, pritariu teisejui. Pvz, eini kazkur ramiausiai ir link taves atvaro suo lodamas ir bando vos ne kabinti i kojas. Jei gali, kazka darai, pvz spiri jam ar pan, ir netycia dar koki sonkauli sulauzai. Seimininkas nubaudziamas 500lt uz neprieziura, bet paduoda tave i teisma uz gyvuno suluosinima, nes tas suo, ir jo seimininkas nebuvo anksciau niekuo panasiu kaltinti ir teigia, kad suo “tik loja, bet niekam niekada nera ikandes”, taigi ir savigynos veiksmai.buvo neadekvatus. Tai ka, tipo, sesi metams uz tai? Juk nezinai ant kokio seimininko gali uzsiraut su kokia itaka, o galimybe tave sutarsyt jam bus suteikta.
  Kitas variantas, gali kaimynai rasyt nuolat skundus, nebutinai pagristus, tu kaimynu visokiu juk buna. Ir tt. GAL islipsi ir sausas bet kiek nervu, pinigu ir laiko tai kainuos, cia jau kitas klausimas.

  Reply
 13. Dalia

  “Tai ką daryti? Dirbti patiems gyvūnų gynėjams ir neverkti, kad valdžia nepadeda. Šviesti žmones, sterilizuoti gyvūnus. Bet juk tai taip negreita, neįdomu ir taip nematoma rinkėjams ar ne?”
  O KĄ įdomu tie gyvūnų globėjai daro??? Neetiška net tokią “tiesą” į eterį leist. Tik po to ateina koks morozas ir tas sterilizuotas kates išnuodyja, bet tai niekam nerūpi.
  Įdomu , gerb. autorius susipažinęs apie kokius atvejus gyvūnų globėjai rašo? Matyt, kad nelabai,nes tai toli gražu ne gimusių katinėlių skandinimas.
  O juokingiausia tas supriešinimas gyvūnų ir žmonių. Gyvūnų globėjus išstatyti kaip visiškus nukvakėlius, kuriems nerūpi žmonės. Paprastai viskas ATVIRKŠČIAI. Tie, kas gelbėja gyvūnėlius, daug jautresni žmonių skausmui. Bet metodiškai formuojama priešinga opinija, kažkam tai labai naudinga.
  Pabaigai. Nesistebėkime, kad mūsų vaikai auga žiaurūs, kad tyčiojasi iš bendraamžių; kad daugeliui mūsų visuomenės atstovų nesudreba ranka nuskriausti moterį, seną žmogų. Nes dažnai , labai dažnai jie jau būna “parepetavę” ant gyvūnų.
  “Učis na kotach”- tiesiogiai šiuo atveju.
  P.S.”Kuo labiau pažįstu žmones, tuo labiau myliu šunis.”- ne autoriui kilo ši mintis Nereikia savintis B.Šo frazės. Ji turi visai kitą kontekstą, tarp kitko :)))

  Reply
 14. Zana

  Gerb. teisėjau,

  tik neseniai sužinojau apie Jūsų blogą, dėl kurio buvimo be galo džiaugiuosi.
  Dėl kritikos BK siūlomos pataisos atžvilgiu – sunku patikėti, kad daug be galo minkštos širdies skaitytojų gali remti tokį parlamentaro pasiūlymą, net graudu paskaičius. Kartais pagalvoju, jei ne teisininkai, tokie dainorėliai sužlugdytų viską, kas kuriama daugelį metų, kodeksai juk negimsta per tris dienas, o yra sunkaus savo srities specialistų analytinės, lyginamosios, loginės ir kt. veiklos rezultatas. Sėkmės tolesnėje veikloje ir dėkoju!

  Reply
 15. Lempinis

  Gerbiamieji gyvūnų mylėtojai, jei jau taip stipriai kyla noras bausti dėl kankinamų gyvūnų, tai štai jums pasiūlymas: siūlykite bausti tuos, kurie maitina laukinius sezoninius gyvūnus

  P.S. Pagarba gerb. Cininui.

  Reply
 16. Remigijus

  Nesu seimo nario V. Juozapaičio gerbėjas ar remėjas, vis dėto manau, kad gerb. Cininui viešojoje kalbėsenoje reiktų būti kiek mažiau arogantišku ir etiškesniu. Išties esant specialistu savoje srityje ir išmanant retorikos niuansus “suvaryti” pašnekovą yra visai nesunku.

  Išties drįstu priminti, kad demokratijos ir atstovaujamosios valdžios esmė yra grindžiama politinių interesų atstovavimu, pasitikėjimu. Jurisprudencijos, nacionalinės teisės ir teismų praktikos išmanymas neturėtų būti esminė kompetencija. Tai iškreiptų atstovaujamosios valdžios vaidmenis.

  Taigi, matyt, šio tinklarasčio autoriui galima būtų palinkėti daugiau atidos, takto ir pagarbos kritikuojamam asmeniui.

  Reply
  1. A.Cininas Post author

   Rmigijau,
   Baudžiamasis kodeksas yra mano darbo įrankis. Ir man skauda, kai jame nemokšiškai imamasi taisyti tai, kas nesugedo. Kai skauda, tai ir rėki. Riksmas kol kas yra vienintelė priemonė pramušti ignorą, kurį uždėjo Seimas teisėjų bendruomenės, ypač apylinkių teismų bendruomėnes nuomonei.
   Toliau, ponas V.Juozapaitis yra Seimo narys, viešas asmuo todėl turi priprasti ir toleruoti brutalesnę leksiką, nei naudojama bohemoje.
   Aš sau taikau tokius pačius standartus (išskyrus, mano nagrinėjamas konkrečias bylas), kaip matote išspausdinau pono V.Juozapaičio atsakymą be jokių problemų.
   Žmonės yra protingi, sugebės atsirinkti kur esmė.

   Pagarbiai
   Audrius

   Reply
 17. Diana

  Vilniaus miesto Žvėryno mikrorajone esančiame parkelyje rasta nupjauta šuns galva, o netoli esančioje laužavietėje – sudegintas keturkojo kūnas. Šis kraupus radinys nustebino gyvūnų mylėtojus. „Tokio kraupaus radinio matyti dar neteko“, – sakė Všį „Lesė“ savanorė Medeina. Gaišena rasta kovo 25-osios vakarą.
  Pasak gyvūnų globos tarnybos atstovės, šuns amžių ir veislę nustatyti sunku. Manoma, kad tai gali būti mišrūnas. Dėl žiauraus elgesio su gyvūnų parašytas pareiškimas Vilniaus vyriausiajam policijos komisariatui.
  Netinkamos priežiūros ir elgesio su gyvūnais atvejų šalyje pasitaiko vis dažniau.
  Prieš keletą metų vieną šuniuką numetė nuo tilto, kitą – apipylė klijais. Visai nesenai trijų mėnesių šunį žmogus padegė konteineryje. Kitą keturkojį mažametis kapojo kirviu. Dar vienam nelaimėliui vos pavyko išgyventi, kuriam nežinomi asmenys perpjovė gerklę.
   

  Reply
  1. Diana

   tai kaip,nedidinate baudų?gal jau užteks tyčiotis iš vargšų gyvūnų,būtina keisti teisinę bazę

   Reply
   1. tikras lietuvis

    Kas iš tų baudų didinimo, jei žmoneliai dėl tų seimūnų š darbo vaisių jau baigia galą gauti, dėl ko ir blūsta.
    Žmonės turi būti aukščiau gyvūnėlių.
    Kas nesutinka, tas skubiai lėkit pasitikrinti pas gydytoją. :)

    Reply
 18. Rūta

  Toks jausmas, kad dauguma komentatorių nesuprato teksto. O Seimo narys turėjo puikią progą padėkoti teisėjui ar bent jau patylėti. Deja, ją praleido.

  Reply
 19. kimmy

  Sveiki visi, esu visiškai dėkinga galingas voodoo kunigas, kuris išgelbėjo manosantuoka. Aš ieškoti pagalbos iš įvairių žmonių, nes aš myliu tiek daug mano vyras ir ašnenoriu mesti ką mes sukūrėme iki 19 metų. Mano draugas įvedė mane į jį, likusi dalisbuvo istorija, ir aš negalėjau patikėti, kaip efektyviai jo darbas buvo. Aš žinau daugžmonių, kuriems reikia yra padėti beviltiškai, jei norite pasiekti jam yra elektroninio pašto adresą yra nakodako@gmail.com jei norite užduoti klausimus jūs galitesusisiekti su manimi kaip gerai pricekimmy3@gmail.com man bus daugiau neilaimingi galėdami padėti.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.