Apie nešvarius korupcinius reikalus

Happy President's Day
 

„Ar tai jis pavogė, ar tai pas jį pavogė, bet į kažkokį nešvarų reikalą jis įsipainiojo“  ‒  prisiminiau seną teisininkų juokelį, susipažinęs su „Transparency international“ Lietuvos skyriaus šiandien pakankamai garsiai pristatytu 2013 m. pasaulio korupcijos barometru. Pagal jį Lietuva esą yra labiausiai korumpuotų valstybių tarpe. Neabejoju, kad šiais  rezultatais ateityje į temą ir ne į temą, dažniausiai ne į temą bus remiamasi įvairiose viešose diskusijose ir be abejo jie bus taikomi teismams. Taip pat manau, kad pristatydamas tokį paviršutinišką tyrimą TILS padarė daugiau blogą negu gerą darbą.

2013 Korupcijos barometrasApklausus vos apie 1000 Lietuvos gyventojų paaiškėjo, kad apie ketvirtis jų 2013 m. KAŽKAM davė KAŽKOKĮ kyšį. Tačiau kokį kam ir už ką- belieka tik spėlioti, nes ataskaitoje minimos net 8 visiškai skirtingos institucijos (švietimo, teismų, sveikatos apsaugos, policijos, registravimo ir leidimų išdavimo, komunalinių paslaugų teikimo, mokesčių, žemėtvarkos). Beje nėra mūsų mylimos, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos, kuri Lietuvoje yra skaidrumo etalonas. Tokiu būdu neargumentuotai metamas korupcijos šešėlis teismams kaip ir kitoms valstybės institucijoms (in corpore), kurių sąrašas neišsamus. Galima tik spėlioti ką reiškia ta 26% Lietuvos gyventojų korupcinė patirtis. Kiek tai susiję su teismais, tai vertėtų prisiminti, kad remiantis kitais tyrimais, tik apie 10% Lietuvos gyventojų per visą savo gyvenimą turi reikalų su teismais, ką jau bekalbėti apie tuos fantastiškus korupcijos skaičius, kuriuos išgirdome šiandien.

Norėtųsi palinkėti kuo mažiau tokių neišsamių ir neinformatyvių tyrimų arba daugiau kritiškumo juos pristatant.

Daugiau mano nuomonės apie teismų korupciją čia>>

By A.Cininas on 2013-07-09 · Posted in Korupcija

23 Comments | Post Comment

asta says:

priešgaisrinė sauga patenka į “1 iš 8”. konkrečiau tarp “registravimo ir leidimų išdavimo”. bent jau aš tik tokį kyšio davimo atvejį įsivaizduoju – juk ne gaisrą gesinant, kad vandens greičiau užpiltų ;) ir spėlioti apie patirtį nėra ką: atsakymas tą ir reiškia, kad 26% imties susidūrė su korupcija (tiesiogiai arba per šeimos narius). taip kad jei norite ką kritikuoti, tai nebent imties reprezentativumą bei dydį (ką Jūs ir darote: “Apklausus vos apie 1000 Lietuvos gyventojų…”). jei ką, tai lietuvių televizines preferencijas nustatinėja apie 500 telemetrų – skaičius dar mažesnis, bet matyt pakankamas.
bet tarkime, kad kas nors iš apklaustųjų davė kyšį priešgaisrinės apsaugos inspektoriui, tačiau nesuprato klausimo – nerado “priešgaisrinės saugos” sąraše – ir į klausimą atsakė neigiamai. ką tai reiškia? ogi tik tai, kad davusiųjų kyšį % TIK IŠAUGTŲ. va tokia paprasta matematika ir statistika ;)
taip kad priimkime faktą – esame nekukliai korumpuota šalis. kaip žinia, problemos pripažinimas yra pirmas žingsnis į išgijimą. nes jei peržiūrėjote visus grafikus, tai tik 6% apklaustųjų galvoja, kad Vyriausybės veiksmai kovojant su korupcija yra efektyvūs, nors net 58% teigia, kad praneštų apie korupciją.

Posted on July 9th, 2013

A.Cininas says:

Asta, kritikuoti visų pirmą čia reikia nekonkretumą- vienas matas taikomas visoms institucijoms, nors teismų atžvilgiu tokie skaičiai yra absurdiški. Teismai Lietuvoje ne mažiau skaidrūs nei pavyzdžiui žiniasklaida ar aukštosios mokyklos. Rašiau jau apie tai. Tai pristatant tyrimą reikėjo pabrėžti ir perspėti, kad šis bendras skaičius toli gražu neatspindi padėties kiekvienoje konkrečioje institucijoje. Akivaizdu, kad teismams tų 26% niekas nedavė, tai kam tada teko tie teismams skirti kyšių procentai? Kas čia labiausiai korumpuotas Lietuvoje ir tuos procentus gadina? Gal kokie turgaus apsauginiai, kuriems kontrabandinėmis cigaretėmis prekiaujančios močiutės duoklę moka? Kas gali paneigti pagal tokį tyrimą?
Juk jeigu kovojama su korupcija, tai reikia bent jau žinoti kur konkrečiai ji klęsti. Toks tyrimas į šį klausimą nieko neatsako ir visiškai nenaudingas niekam įskaitant ir patį TILS.
Dėl ugniagesių paminėjau kaip pavyzdį nekonkretumo tyrimo, galima juos už ausų pritempti prie registravimų ir leidimų, kaip, beje ir tuos hipotetinius turgaus apsauginius, tačiau pati matote kad yra aibė kitų valstybės institucijų, kurios kažkodėl tyrime nepaminėtos ir nepritempsite jų prie jokio punkto. Matyt paprasčiausis paviršutiniškai suformuluoti klausimai.

Posted on July 9th, 2013

asta says:

tik dabar pažiūrėjau, kad Jūs jau ne pirmą kartą susigretinat su gaisrininkais :) jei paguos, pasilyginkit su medikais – nuotaika turėtų pagerėti ;) nutariau paieškoti tyrimo detalių. radau. nesigilinsiu, kodėl bendras rezultatas yra tik 26%, kai “pirmaujantis” sektorius rodo 35% “kyšio davimo” rodiklį – čia jau ir man kas nors galėtų paaiškinti matematiką. grįžkime prie Jums rūpimos srities: 15% respondentų teigia, kad davė kyšį teismų sistemos darbuotojams. tai, žinoma, mažiau nei 26%, bet jei palyginsime su VMI 1%, tai stengtis yra kur. taip kad lieku prie savo nuomonės: problema egzistuoja, ją reikia spręsti, o nesuasmeninti atsakymų į bendrinius klausimus.

Posted on July 9th, 2013

A.Cininas says:

Skaičius, kad 2013 m. apie 15% respondentų neva davė kyšius teismams, jei jis iš tiesų toks yra, galutinai sukompromituoją mūsų aptariamą ataskaitą. Jau minėjau viršuje, kad PER VISĄ GYVENIMĄ tik 10% proc. Lietuvos žmonių tesusiduria su teismais. Tai visiškai aiški ir neginčijama statistika. Per metus- mažiau nei 1 % Lietuvos gyventojų. Tai kaip net 15% galėjo susidurti vien per 2013 m., ir čia tik dauvusieji kyšius. Taigi čia beveik 0,5 mln gyventojų! Turėjo eilės prie teismų kyšio davėjų susidaryti. Visiškai absurdiški skaičiai. Neverta net kalbėti apie juos.

Posted on July 10th, 2013

asta says:

klasikinis alkoholiko pasiteisinimas – “aš negeriu!”. Jūs dėl kažkokių priežasčių badote paneigti socialoginius tyrimus nežinodamas metodikos, o tik remdamasis savo fantazijomis ir išvedžiojimais. leiskite paklausti kitaip: Jūs esate įsitikinęs, kad problemos su kyšiais teismų sistemoje nėra? jei nėra, tai žinoma, nėra ir ką spręsti. tik bijau, klausimas daugiau retorinis, nes kol neįveiksite neigimo stadijos (ne tik Jūs asmeniškai – premjeras irgi kažką apie netikslumus suvėlė), tol gyjimas neprasidės.

Posted on July 10th, 2013

A.Cininas says:

Jūs įsivaizduokite, kas yra 26% kyšio atvejų. Tai apie 800 tūkstančių neatskleistų nusikaltimų per metus ir apie 2000 kyšio atvejų per dieną. Ko tyli STT ir prokuratūra? Kodėl nieko tokio nėra kriminologiniuose tyrimuose? Jūs įsivaizduokite kokie absurdiški tokie skaičiai? Nurodykite šaltinį, kur radote tyrimo detales, nes jos viešai neskelbiamos. To kas paskelbta viešai, net neverta komentuoti, nes tai nerimta.

Posted on July 10th, 2013

asta says:

na mano paskutinis klausimas buvo ne tas. gerai, kad parašiau “retorinis”, nes nelabai ir tikėjausi kokio atsalymo po tokio neigimo atakos. ką gi, Jums gyventi šioje sistemoje. o tyrimą nesunku susirasti per 5 minutes. tik kad noro Jūs neturite – būtų noras, nebūtų tokio “dramatiško” įrašo. žinia, munduro švara svarbiau.

Posted on July 10th, 2013

sigitas says:

Kadangi dirbu transporto sektoriui , pamenu tokią apklausą , darytą Lietuvoje . Buvo klausiama apie korupciją muitinėj , tai ten buvo nurodoma, kad viena korumpuočiausių istaigų yra muitinė. Taigi gali susidaryti nuomonę, kad kokie 80 procentų tautiečiu turėjo su muitine nuolatinių reikalų. Tiesa gi ta , kad jau bent muitininką kada yra matęs gal koks kas penkedešimtas tautietis, o reikalų su jais turėjo dar mažiau. Taigi , pagal tas reprezentatyves apklausas  išeina , kad žmogiukai į jiems užduodamus klausimus atsako pagal tai , ką rašo spauda. O lietuviška spauda rašo , kad žurnalistai yra patys skaidriausi. Ir kad vos ne kas antro apklaustojo degė namai.

Posted on July 9th, 2013

asta says:

kažkoks kvailas ginčas gaunasi – veik kaip delfy :) sigitai, Jūs KLAUSIMĄ perskaitykite. čia nekalbama apie “ką galvoju?” (tam yra korupcijos suvokimo indeksas, kurį jau Kirkilas bandė paneigti), klausiama apie ĮVYKUSĮ FAKTĄ. ir spauda čia ne prie ko: čia arba davei kyšį arba nedavei.

Posted on July 9th, 2013

Runetas says:

“… Tokiu būdu neargumentuotai metamas korupcijos šešėlis teismams kaip ir kitoms valstybės institucijoms (in corpore), kurių sąrašas neišsamus”. Manau, kad gerbiamas teisėjas nėra naivuolis. Atvirkščiai. Jis gudrus bei įžvalgus.Todėl ir nestebina tokios ar panašios sakinių konstrukcijos, kaip, kad “neargumentuotai metamas korupcijos šešėlis teismams”. Jau rašiau vienam komentare: kartais parašote, kaip juokdarys. Dabartinė Lietuvos teismų sistema yra korupcijos kloaka, kokios dar ten gali būti kalbos ar diskusijos apie “metamą šešėlį”…Išmintingas žmogus, kuris mato visumą, tokių ar panašių kliedesių nerašinėtų. O gal tikrai naivuolis, bet tai nieko nekeičia, gal net ir blogiau…

Posted on July 9th, 2013

A.Cininas says:

Jei turite patikimų ir reprezentatyvių skaičių apie teismų korupciją- duokite juos šen, panagrinėsim.

Posted on July 10th, 2013

Runetas says:

Tokia veika yra latentinė, todėl nėra tinkama šiuo klausimu reikalauti neginčijamų reprezentatyvių tyrimų. Visuma. Faktinių duomenų visuma leidžia drąsiai teigti, kad dabartinė šalies teismų sistema yra korupcijos kloaka. Prezidento V.Adamkaus aplaidos darbo dėka, jo naivaus pasitikėjimo pasekoje susiformavo toks teisėjų korpuso kokteiliukas, kad ohoho. Dabartinė prezidentė bandymai, kažką gal ir keičia, tačiau, kad į gerą, tai dar neaišku. Kad ir vadovauti Vilniaus teismui paskirta pirmnininkė, mano nuomone, yra pasibaisėtinai nekompetentingas subjektas.

Posted on July 10th, 2013

tikras lietuvis says:

Įrodymai yra tie, kad jų veikla nėra tikrinama, dėl ko visiškai negalima pasakyti ankiek jie dirbo gerai, o kiek kartų padarė š.
Būtina įsteigti mano pasiūlytą teismų sprendimų perpatikrinimo instituciją – Prisiekusiųjų teismus, iš kurių, jei būtų nustatyta, kad teismas byloje neišsiaiškino esmės ir nepriėmė objektyvaus sprendimo, bylos keliautų atgal į rato pradžią – į apylinkių teismus (administracinius, o tikriau administracijų teismus reikia panaikinti kaip visišką nesąmonę, sugalvotą žmonėms mulkinti), o tada, bylai einant kitą ratą, teisėjai, manau, jau neberizikuotų savo užpakaliu, po ko kaltąjam teisėjui būtų išrašoma atitinkama porcija.
Ir taip priežiūros tvarka  būtina perpatikrinti visas bylas nuo 1990 – ųjų, nes kaip tik, manau, senose bylose padaryta š. daugiausia ir meta šešėlį teisėsaugai, kas liaudyje nusakoma maždaug taip: teisybės nėra.
O ji turi būti ir yra.
Ir tai visai nesunkiai įrodoma, nors tam tikra bylų dalis tokiu būdu tikrai būtų perspręsta.
Kas nors pradės šnekėti apie senatį, bet gi kuriam galui ta senatis iš viso buvo sugalvota? Seniau, jei nužudytojo giminės rasdavo savojo žudiką, kad ir kiek metų būdavo praėję, vis tiek žulikui nuimdavo galvą ir tai teisinga: dantis už dantį.
O po to kažkokie žulikavoti asmenys sumąstė, kad reikia pasidaryti būdą kaip išvengti atsakomybės.
Galų gale ne bausmėje esmė, o išaiškinime kas yra kas, o tai, patikėkit, yra žymiai didesnė bausmė, nes žulikas visuomenėje bus identifikuotas ir, aišku savaime, nukentės jo orumas bei bus visuomenėje pastatytas į užsipelnytą vietą.

Posted on July 13th, 2013

tikras lietuvis says:

Geras pamokslas Lietuvos teisei –  mažiau išsidirbinėti, o greičiau spręsti:
http://www.alfa.lt/straipsnis/15145292/Lietuva.pralaimejo.Strasbure.del.neuztikrintos.teises.i.gyvybe=2013-07-16_15-22/  , o tai įprato – b. bylą išsprendžia, o žalą, matote, ieškokis atskirai – to tarybmečiu nebūdavo.
Išeitų – tada tiesos buvo daugiau?
Panašu, kad teisėje yra pridirbta š. ne mažiau nei kitose srityse – todėl ir yra Lietuva pelkėje.

Posted on July 16th, 2013

Jo says:

O kaip jums tokie atvejai patinka?
http://www.delfi.lt/news/daily/crime/istorija-apie-oralini-seksa-gatveje-suzlugde-vilniaus-teisejo-padejejo-karjera.d?id=47254675

Posted on July 9th, 2013

A.Cininas says:

Žmogus pasielgė garbingai. Pats įvertino savo veiksmus ir išėjo iš darbo. 

Posted on July 10th, 2013

tikras lietuvis says:

Bet čia reikia įvertinti kitą aspektą – jis buvo didelis veikėjas, kurio pastangos nenuėjo veltui – teismas davė leidimą p. marširuoti, kas, tiesą sakant visiškai prieštarauja lietuvių tautos moralei.
Jei šiemet ir vėl p. galiausiai suteiks tokį leidimą, net nežiūrėdami atstumų nuo svarbių pastatų susirinkimuose, kas yra tas pats įstatymų prasme, kas ir paradai, nuo svarbių pastatų, o, svarbiausia, lietuvių tautos moralės, tai ar bus galima teismais pasitikėti, kada jie AIŠKIAI DIRBA PAGAL UŽSAKYMUS?
O p. advokatas Mizaras tai supaškūdijo garbingą VVU TF vardą, prastūminėdamas nemoralų dalyką, nes teisėjai, aišku kaip dieną, labai nori įsiteikti TF dekanui – gal vaikus į teisę prastūminės? Kodėl jis negalėtų pragyventi iš mokslininko algos?
Juk jo daklyvavimas teismuose aiškiai kitaip nuteikia teisėjus, nei, kad turėtų būti?
Kadaise, berods Hamurabio laikais, advokatus kardavo kartu su jų gintais, bet nuteistais žulikais ir tai, kaip galime įsitikinti iš Lietuvos advokatų gyvenimo, kada “geras” advokatas yra tik tas, kuris prastūminėja pinigingų žulikų reikalus, yra reikalinga ir šiais laikais.
Nepamirštant ir politikų, nes Ukrainoje, pvz., atėjus naujai valdžiai, sena eina į kalėjimą.
Ir tai teisinga – kiekvienas turime, taip sakant, nešti atsakomybę už tai ką padarėme: jei gerai – premija, jei blogai – bauda.
Tas pats turi būti ir su teise: jei teisėjas padaro “klaidą”, tai kodėl jų niekas netraukia atsakomybėn, o siuntinėja bylas tudy siudy ir galiausiai žmogelis yra apgaunamas.
O būtų mano pasiūlyta instancija Prisiekusiųjų teismas, KURI TIKRINTŲ TEISĖJŲ DARBĄ, tai teisėjai, jausdami nuolatinę tikrintojo ranką, net napamįslytų kokius tai š daryti. Ir TF dekanui net nekiltų, matyt, mintis kam nors advokatauti.
Viskas susiję.
Kada atėjo Sąjūdis, visi laukė, kad bus GERIAU, BET IŠĖJO DAR BLOGIAU, nes neliko papildomų tikrintojų, kurių čia esantys visokie visokių grandžių vadai, vadukai, teisėjai, advokatai ir kt. bijotų.

Posted on July 13th, 2013

etcetera says:

O tai ko čia teisėjas dabar aitrinasi? Mes visi labai džiaugiamės, kad gyvenime niekada neėmėte ir nedavėte kyšio…, bent jau per praėjusius metus.
Bet 26%  apklaustųjų, aštuoniose galimose pozicijose davė kyšį… Nu ir ką jūs jiems padarysit?…
Nors patys žmonės yra kvaili, – niekas net neprašo iš jų tų kyšių. Bet kai neišmano įstatymų, arba nori labai individualaus dėmesio, tiesiog patys pamalonina dovanomis.
Tai čia yra pats žemiausias korupcijos laipsnis…Būna daug sudėtingesnių schemų, bet jūs apie tai nesate girdėjęs :D

Posted on July 10th, 2013

Vladas Maželis says:

Teisėjau, kokioje dar pasaulio valstybėje įmanomas toks dalykas: be pėdsako, tarsi skradžiai žemę prasmegusi, dingsta šalies parlamento narė, ir jokios paieškos neskelbiamos, niekur miškai nešukuojami, laukai neariami, ežerų dugnuose būriai narų jos neieško. Ir tai nežiūrint to, kad nei ji, nei jos sūnus daugiau po jos dingimo niekur pasaulyje pastebėti nebuvo! Ir dar kas ypatingai svarbu – parlamentarė prieš pat dingdama be pėdsako visą savo turtą perrašė vyrui. Iškart po to dingo.
JAV ir kitose normaliose šalyse tokiu atveju tyrimai pradedami nuo vyro, Jokių išimčių, visada būtent nuo vyro. Jis apklausiamas, o jei atsisako būti apklausiamas, tai įtarimai jam sustiprėja dešimteriopai. Gavus teisėjo leidimą, sekamas kiekvienas vyro žingsnis, klausomi visi jo pokalbiai, skaitomi jo paprasti ir elektroniniai laiškai, GPS sekikliu sekama kur jis važinėja, kur lankosi. Esu matęs ne vieną dešimtį dpkumentinių TV laidų apie tokias bylas, ir visada jos tiriamos skubiai, ir visada pradedamos tirti nuo vyro (o dingus vyrui – nuo žmonos ir jos draugų). 
Kaip galvojate, ar nieko panašaus nevyksta Lietuvoje todėl, kad Lietuvos prokurorai gavo didelius kyšius, kad nieko netirtų ir nesikištų, ar todėl kad jie yra visiški, kraštutiniai, nekompetentingi savo darbe kvailiai?
 

Posted on July 12th, 2013

etcetera says:

Pone Mieželi, atsakysiu už teisėją, nes jis tiesiog profesinės etikos sumetimais, negali parašyt visos teisybės.
N.Venckienei  metami tokie menki ir falšyvi įtarimai, kad Lietuvos prokurorai bijo galutinai apsijuokti prieš visą pasaulį, skelbdami jos paiešką per interpolą. O kad ji ir jos aplinka nėra sekami, tai jūs labai klystat. Lietuvoje tas daroma be jokių teismo sankcijų ir apie tai jums tiesiog nepranešė. 
O aplamai, jums sėdint Amerike, ko taip rūpi ta Venckienė? Mum čia Lietuvoje tai labiausiai dabar rūpi kaip gražiai šį pusmetį atpirmininkauti ES Tarybai. Tai ir jūs nepergyvenkit ir sveikai maitinkitės (jeigu Amerike iš viso tas įmanoma). Beje, o gal savanoriškai patys užsiimtumėt paieška? Tiesa, už jos galvą nepasiūlytas joks honoraras, bet tą galėtumėt padaryt tiesiog dėl sportinio azarto.

Posted on July 12th, 2013

tikras lietuvis says:

Tai, kad yra paskelbta paieška, matė ją Hamburgo aerouoste ir nufilmavo, bendrauja ji su savo padėjėjais ir dar seime įstatymų projektus registruoja.
Tai kur čia kas dingo?
Pasislėpė, nes jai gręsia apklausos nužudymų bylose, kur ji gali tapti minimum specialiąja liudytoja, o ir įtariamąja, nes sakė Kedžiui: “tu žudai ne žmones, o velnius”, buvo jei ne burbulo pūtikė, tai bent aktyvi padėjėja – kad ir raštų rašinėtoja ir t.t., ir pan.
Kaip sakoma, dievo malūnas mala lėtai, bet užtikrintai – daug žydšaudčių JAV išsislapstė neatrasti po 50 metų ir daugiau, todėl tikėtasi, matyt, analogiškai išsislapstyti bent iki tol, kol sueis senatis jos JAU padarytiems teisės pažeidimams, dėl kurių seimas davė sutikimą net areštuoti, o kur dar pagalba Kedžiui – juk burbulas, esant šeimoje net trims aukščiausiojo lygio teisininkams, buvo įpūstas visai lygioje vietoje – nesant VISIŠKAI JOKIŲ KABLIUKŲ, kad būtų nors kas panašaus buvę (daugiau apie tai – internete).
Tai ar ne tikslu atimti vaiką iš “kvailos” mergiūkštės – Kedys pradėjo su ja, kada jai buvo 15-a metų (?), kas yra pedofilija, tiesą sakant –  buvo tai sugalvota (pvz., Kedžio sms žinutė Ūsui: aš tave padarysiu pedofilu – jei jis toks būtų, tai kam dar jį daryti tokiu ar kitokiu? Venckienė Stankūnaitei: “manai, kad čia biški pašokinėjai ant … ir jau tavo turtai?)?

Posted on July 13th, 2013

Runetas says:

Geras komentatoriaus Mieželio klausimas.

Posted on July 13th, 2013

tikras lietuvis says:

Kitas svarbus aspektas – ar tie “tyrėjai” žino kas yra kyšis?
Juk kyšiu turi būti nusiperkamas sprendimas, kurio kitaip žmogus negali gauti.
Todėl dauguma, jei ne vis apklaustieji, patys nežinodami kas yra kyšis ir, galimai, mokėdami ar kitaip pamalonindami kažką, ne kyšius davė, o patys savo veiksmais palaikė įsivaizduojamą sistemą, kad ” neduosi, tai ir negausi”, nors gyvenu tiek metų ir niekada nemačiau būtinumo tokiems dalykams – dėl ko ir nedaviau.
Pirma, manau, prieš kalbant apie tai ar Lietuvoje yra duodami taip masiškai kyšiai, ar ne reikia detalizuoti kiekvieną “davimo” atvejį ir garantuotai pasirodys, kad vos ne šimtu procentų kiekvienas kažkokį mažmožį kažkam padaręs ar davęs yra tik savo netikusio charakterio ar įsivaizdavimo situacijos vergas, kas visiškai nėra susiję su kyšiais teisine prasme.
Jei “tyrėjai” norėjo pasakyti, kad tokiose kolūkietiško tipo valstybėse, kur kiekvienas su vos ne kiekvienu yra pažįstamas ir padeda vienas kitam, jei ką, tai jie aiškiai sumaišė sąvokas.
O gal būt net tai padarė specialiu tikslu, kad apšmeižti Lietuvos valstybę?
Todėl būtina, manau, atlikti teisminį tyrimą (jei jau tikrai tiek daug yra kyšių davimo atvejų, tai greitai kas trečias po gatves besimaskatuojantis turėtų sėdėti :)) ir nustatyti kiek čia buvo primeluota.
Pasirodys, garantuotai, kad visas tas burbulas yra pučiamas tik tam, kad parodyti “tyrėjų” reikalingumą ir pateisinti jų algas.
Vienžo,
eilinis parazitavimo atvejis.
Ir tiek.

Posted on July 13th, 2013