Šokinėjimas plastikiniame maišelyje

Naujas teisingumo ministras J. Bernatonis paskelbė, jog siekiant teismų viešumo ir didesnio pasitikėjimo jais, iki Seimo kadencijos pabaigos bus parengta teismų tarėjų koncepcija ir šį institutą reglamentuojantys įstatymai. Anot jo, iki 2015 m. bus parengti visi tarėjų institutą įteisinantys įstatymai, o realiai visuomenės atstovai teismuose turėtų atsirasti iki 2016 m. pabaigos.

Katučių tokiai iniciatyvai ir be manęs bus kam paploti, o aš tą progą prisiminiau sceną iš „Žuviuko Nemo“. Prisimenate genialų pabėgimo iš akvariumo plastikiniuose maišeliuose planą? Kai juose užrišti akvariumo gyventojai pasiekė išsvajotą tikslą ‒ vandenyną ir suvokė, kad tebeplūduriuoją įkalinti plastike? NOW WHAT? ‒ nuskamba sakramentali frazė filmo finale.

Man asmeniškai ir turbūt daugeliui teisėjų visiškai vis vien ‒ bus tarėjai ar nebus, kur būsim siunčiami posėdžiauti: ar į teismo sales, ar į kaimo skaityklą, ar į mišką ant kelmo. Visa tai ne mano kaip teisėjo, o kaštų ir laiko sąnaudų, t.y. visų mūsų kaip mokesčių mokėtojų problemos.

Tačiau atsiejus tai nuo mano profesinio intereso vis tik reiktų paklausti – kam to reikia? NOW WHAT? ‒ dabar gūžčioja pečiais ir arčiau žemės esantys ministro pavaldiniai (19:30 min.):

– ką daryti su LR Konstitucija, kur parašyta, kad teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, teisėjų asmenyje, bet ne visuomenės tarėjų asmenyje?

– kodėl daugelis valstybių, tarp jų ir mūsų ES kaimynės – Slovakija, Latvija atsisako tarėjų instituto?

– kodėl valstybėse, kuriose tarėjų nėra, pasitikėjimas teismais vis tiek yra aukštas?

– kas pačius visuomenės tarėjus užkardys nuo korupcinių pagundų ir nuo politinės konjunktūros?

– kas bus tais tarėjais, jei 60-70 procentų piliečių kratosi tokios pareigos?

Aš nuo savęs gerb. ministro dar paklausčiau:

– kiek šitas balius  kasmet kainuos?

– kam reikalingas šis mažas pergalingas karas, truksiantis visą Seimo kadenciją ir menkinantis teismų reitingus?

– kas sakė, kad tas pasitikėjimas teismais iš tiesų toks žemas ir žemesnis už tos pačios TM? Juk jei inicijuojami tokie pertvarkymai turbūt dėl būsimo teigiamo poveikio teismų reitingams daugmaž yra tvirtas įsitikinimas. Nes gi negalima taip be tvirto pagrindo rizikuoti mokesčių mokėtojų milijonais ir aukoti bylų nagrinėjimų laiką (kuris be abejo ilgės).

Nors gal nereikia. Ir taip žinau kuo baigsis šis mažas pergalingas karas prieš už teismų reitingus. Arba niekuo, arba butaforinio teismų tarėjų instituto įvedimu antraeilėse bylose.

Praėjus metams po to, kai į mano kabinetą pasibels pirmasis teismo tarėjas aš parodysiu ponui teisingumo ministrui nepasikeitusias „Vilmorus“ apklausų lenteles ir paklausiu NOW WHAT? Ak tiesa, Seimo kadencija jau bus pasibaigusi…

5 thoughts on “Šokinėjimas plastikiniame maišelyje

 1. Lidzita

  Iš karto paminėsiu, kad esu pasirengusi visai galimai kritikai (o jos bus), bet manęs niekas neįtikins, kad Lietuvos visuomenė pribrendus kokiam nors “tarėjų” institutui. Ir “Garliavos įvykiai”, kurių metu asmenys buvo teisiami be teismo, gandai laikomi faktais, forumų žinutės – įrodymais, o tie, kurie labiausiai “piketavo” prieš teismus ir visą teisingumo sistemą, dažniausiai į teismo vidų nė neužeidavo, šitą mano įsitikinimą tik sustiprino. Po to vyko tai, kad daugelis piktinosi teismo sprendimu, bet beveik visi, kurie tai darė, buvo ne tik kad jo neskaitę, bet apskritai nebuvę nei 1 posėdyje. Teisėjo žodžiai buvo interpretuojami kaip kokiame fantastikos filme. Mano supratimu, tai reiškia, kad Lietuvoje žmonės yra atitolę nuo teismų, nesupranta nei jų veiklos principų, nei esmės. Vadovaujasi dažnai gana primityviomis ar instinktyviomis emocijomis ir visiškai nenori gilintis į tai, kas parašyta teisės aktuose. Ir aš niekaip nesuprantu, kaip atsirado politikų, kurie pamanė, kad tai reiškia, jog tuos piktus, menkai išprususius ir teisingumu nesidominčius asmenis reikia paversti teisėjų patarėjais ir kad tai pakels teismų reitingus, padidins skaidrumą ir pan. Niekas neatsako į klausimą, kas tikrins tų „tarėjų“ skaidrumą, kaip bus nustatyta, ar tarėja Z, dalyvaujanti procese X, ėmė iš kaltinamojo brolio Y kyšį, ar ne, ar jai jis grasino susidorojimu, jei balsuos už kaltinamojo Y nuteisimą, ar ne. Kas tikrins, ar visi tie tarėjai tikrai niekaip nėra mažoje valstybėje susiję su kaltinamaisiais, nukentėjusiaisiais ar pan. Iš kur bus gauta tokia info? Ir, galų gale, ar patys tarėjai norės atsitraukti nuo įprastos veiklos ir aktyviai dalyvauti teismo procese? Kokią jie gaus iš to naudą? Susuko Holivudo filmai politikams galvas. Ne kitaip.

  Reply
 2. Skaista

  Tiek gerb.teisėjo nuomonė,tiek komentare išsakyti motyvai visiškai teisingi…
  Dar daugiau blato,pažinčių,o tai reiškia kyšių…

  Reply
 3. LWR

  Labiausiai knieti sužinoti, kaip teisėjas ir tarėjas teismo įsakymus išdavinės. Kaip sakant, norim operatyvaus proceso, o judam priešinga kryptim:)

  Reply
 4. A.Cininas Post author

  Ką gi, į mano piktą pasisakymą ne mažiau kategoriškas atsiliepimas portale http://www.infolex.lt
  Gal anoniminis autorius nesupyks, jei perspausdinsiu jo postą. nors nesutinku su jo mintimis, bet tai, manau stereotipiniai tarėjų šalininkų argumentai.

  „Pone Cininai, tik nereikia vaizduoti, kad Jums „asmeniškai ir turbūt daugeliui teisėjų visiškai vis vien ‒ bus tarėjai ar nebus …“. O jei tai būtų tiesa, juk tai reikštų, kad Jums nusispjauti į reformą? Ir tai nėra tik proceso trukmės ir išlaidų teisingumo vykdymui problema kaip norima pavaizduoti Jūsų komentare. Būtų geriau, jei kitą kartą atstovautumėte tik savo nuomonę ir nekištumėte į savo komentarus „kitų teisėjų“. O dabar atsakau į klausimus.
  1. Konstituciją galima pakeisti.
  2. Neteko girdėti, kad kas nors atsisako tarėjų instituto. Ir ką reiškia „atsisako“, juk dar neatsisakė.
  3. Valstybėse, kuriose tarėjų nėra, pasitikėjimas teismais vis tiek yra aukštas dėl to, kad teismų kaip teisingumą vykdančios institucijos santykio su visuomene kokybę lemia kiti dalykai: bendroji kultūrinė aplinka, žmonių ekonominė gerovė, teisininkų rengimo tradicijos, teisininkų tapimo teisėjais asmeniniai motyvai, teisėjų atrankos taisyklės, pagarbus teisėjų elgesys su proceso dalyviais, teisėjų visuomeniškumas ne darbo metu ir t. t.
  4. Visuomenės tarėjų užkardymas nuo korupcinių pagundų atitiks teisėjų užkardymą.
  5. Etatiniai tarėjai ar tarėjai ad hoc – nežinau.
  6. Būtų geriausia, jei tarėjai dalyvautų kuo platesniame bylų rate. Pokyčiai turi būti esmingi, tarėjai turi būti su privalomojo balso teise faktinių bylos aplinkybių vertinimui ir patariamojo balso teise teisniam kvalifikavimui.
  7. Jei 60 – 70 procentų piliečių kratosi tokios pareigos, tai niekas nekliudo sureguliuoti šį klausimą taip, kad būtų sudarytas tokių norinčiųjų būti tarėjais sąrašas, iš kurio po to būtų galima parinkti. Kodėl aktyvioji visuomenės dalis turi gyventi prasčiau tik todėl, kad pasyvioji kratosi pareigų?
  8. Už tarėjų paslaugas, kaip ir už teisėjų paslaugas dabar, mokėsime iš valstybės biudžeto. Norime gyventi teisingoje valstybėje, turime mokėti.
  9. Teismų reitingus trypia tarp keturių sienų užsidarę, nutolę nuo realybės, polietileniniuose maišeliuose savo iliuzoriniame pasaulyje plūduriuojantys teisėjai. Aš norėčiau tikėti, kad tarėjų institutas pradurs perdėto susireikšminimo burbulą.
  10. O kas Jums sakė, kad atsiradus tarėjų institutui visuomenės apklausų rezultatai nepasikeis?
  11. Negaliu atsakyti už Teisingumo ministeriją, bet manau Jūsų abejonės dėl ilgėsiančio proceso neturi pagrindo.“

  Reply
 5. Kazys

  “polietileninių maišelių iliuzoriniai pasauliai”- tikras emocijų šedevras, tačiau ne ką teatsakantis į A.C. abejones dėl abejotinų teismų reformų. Nešvarių žmonių atsiranda tarp teisėjų, bet atsiras ir tarp tarėjų. Atvirumas ir skaidrumas, savo veiksmų aiškinimas gali duoti daug daugiau naudos, nei naujo “džino” ištraukimas iš butelio. O dėl teisininkų susireikšminimo, tai ….seimo nario, premijos laureato, profesoriaus, Gedimino ordininko ir t.t. pasipūtimo lygmens net negalėjau įsivaizduoti, manau, kad joks teisėjas jo nenukonkuruotų.. Kaip pravartu būtų kiekvienam retkarčiais žvilgtelėti į veidrodį…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.