Nutraukėte žarną? Skaitykite protokolą.

Zarna2FB diskutavome apie tai kaip vertinti įvykį, kai išsiblaškęs vairuotojas degalinėje išvažiuoja pamiršęs išimti kuro užpylimo žarną ir ją nutraukia. Rašant sprendimą tokioje byloje teko pasidomėti daugiau.

Vairuotoja, grįždama iš renginio Kaune sustojo užsipilti degalų vienoje iš Islandijos pr. esančių degalinių. Įstatė antgalį į kuro užpylimo angą, bandė pilti kurą, kuras nebėgo. Degalinės operatorė paaiškino, kad dėl techninių priežasčių neveikia visos kolonėlės. Mūsų mergina grįžo į savo automobilį ir išvažiavo… būtent ‒ pamiršusi pakabinti kuro užpylimo žarną į vietą. Nutrūko antgalis. Grįžusi atgal, padėjusi antgalį ant kolonėlės mergina atėjo į degalinę, pasakė operatorei kas įvyko ir paklausė ar gali važiuoti. Operatorė, tuo metu užsiėmusi kitais reikalais, atakuojama nepatenkintų klientų ir telefonu derindama klausimus su technikais, tik mostelėjo ranka. Vairotoja suprato mostą kaip leidimą važiuoti ir išvažiavo. Pašalinus nesklandumus degalinėje operatorė prisiminė nutrauktą žarnos antgalį. Paskambino administracijai, administracija ‒  policijai, policija ‒  mūsų vairuotojai ir surašė protokolą už LR ATPK 127 str. 2 d. ir 130 str. 1 d. pažeidimą ir už KET 106 ir 232 p. pažeidimų.

LR ATPK 127 str. 2 d. numato atsakomybę už KET pažeidimą, sukėlusį kitų asmenų turto sugadinimą.

LR ATPK 130 str. 1 d. be kitą ko numato atsakomybę už pasitraukimą iš eismo įvykio vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles ir baudžiamas bauda nuo 3000 Lt su atėmimu teisės vairuoti transporto priemonės nuo 3 iki 5 metų.

Zarna3

Foto iš bylos

KET 232 p. nustato, kad techninių eismo įvykių atveju pildoma eismo įvykio deklaracija arba kviečiama policija, jei dalyviai nesutaria, kviečiama policija.

Pirmiausia dėl LR ATPK 127 str. 2 d.

Nagrinėjant bylą sudomino LAT nutartis Nr. 2A-10/2012 administracinėje byloje dėl visiškai analogiškos situacijos ir visiškai analogiško pažeidimų. Pagal šią nutartį, žarnos nutraukimas, o matyt ir kitokia analogiška žala- kelio ženklų atitvarų sugadinimas negali būti vertinamas kaip KET 106 p. pažeidimas, nes degalinė, kuriai priklauso degalinės žarna, nėra eismo dalyvis. Analogiškai matyt ir nulaužtas nulenktas šviesoforas, kelio ženklas ir t.t. nėra eismo  dalyvių turtas. Pagal tą pačią nutartį netinkama nuoroda ir į KET 9 p. apie bendras vairuotojo pareigas, nes minėtoje aukščiausiojo teismo nutartyje nurodoma, kad n nuoroda į bendras vairuotojo pareigas negali būti atsakomybės pagrindas. Bet kitoje minėtos LAT nutarties vietoje parašyta, kad būtent bendrų eismo dalyvio pareigų nesilaikymas ir yra atsakomybės pagal LR ATPK 127 str. 2 d. pagrindas.

„Minėtas KET 106 punktas įpareigoja vairuotoją prieš <…> įsitikinti, kad tai saugu ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams. Taigi šis punktas kalba apie vairuotojo pareigą kitų eismo dalyvių atžvilgiu. Eismo dalyvis pagal KET yra kelių eisme dalyvaujantis asmuo (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis). Šioje situacijoje kiti eismo dalyviai nedalyvavo ir jiems jokios grėsmės nekilo. Nukentėjo ne eismo dalyvių turtas, o degalinės savininkų turtas. Tačiau turtas nukentėjo ne dėl KET 106 punkto pažeidimo, o dėl eismo dalyvių bendrų pareigų netinkamo laikymosi. <…> KET 9 punktas, nustatantis bendrojo pobūdžio pareigą visiems eismo dalyviams būti atsargiems <…>, nekelti pavojaus <…>. Tačiau šis KET punktas, be nuorodos į konkrečius pažeistus KET punktus, negali būti asmens administracinės atsakomybės pagal ATPK pagrindas šioje situacijoje.“

Kvalifikuojant mūsų vairuotojos veiksmus pagal LR ATPK 127 str. 2 d. padaryta nuoroda į KET 106 p, kas vienareikšmiškai pagal LAT formuojamą praktiką nėra susiję su ne eismo įvykio dalyvių turto gadinimu, todėl šioje dalyje administracinė byla nutraukta. Tiesą pasakius net nelabai įsivaizduoj, pagal kokį specialų KET punktą kvalifikuoti tokį atvejį, jei netinka bendrasis 9 punktas. O jei nėra specialaus KET punkto, tai pagal minimą LAT nutartį nėra ir ATPK 127 str. 2 d.

Pastebėtina, kad praktinis minimos LAT nutarties taikymas kiek aš ją suprantu, gali būti užsitrolinimo priežastimi gan dažnais atvejais. Turiu galvoje, kad jei  protokole yra nuoroda į KET 9 p., byla nutrauktina, nes pagal LAT nutartį Nr. 2A-10/2012 nutartį nuoroda į bendras vairuotojo teises nėra administracinės atsakomybės pagrindas. Tačiau jei protokole yra nuoroda į kokias nors kitas specialias vairuotojo pareigas, pavyzdžiui į KET 133, 134 p., byla nutrauktina, nes toje pačioje LAT nutartyje, tik kiek aukščiau konstatuota, kad mūsų aptariamo įvykio pasekmės yra būtent eismo dalyvių bendrų pareigų netinkamas laikymasis, kas vėl mus grąžina į KET 9 p.

Dėl LR ATPK 130 str. 1 d. taikymo pasakytina tik tiek, kad čia praktika praminta gausiomis LVAT ir LAT nutartimis 2AT-10/2012, 2AT-11/2012, 2AT-1/2013, N-63-935/2010). Visą tai surinko ir savo sprendime paminėjo Aušra, nagrinėdama ponios Pinskuvienės administracinę byla, kuri remiantis šia praktika nutraukta.

Čia pagrindinis patarimas būtų toks. Nebėgti. Pranešti degalinės operatoriui apie įvykį, palikti savo telefono numerį. Policijos kviesti ir eismo įvykio deklaracijos pildyti nebūtina. Dažniausiai degalinei padaryta žala būna minimali ir greičiausiai niekas jūsų dėl to įvykio daugiau netrukdys. Ir šiuo ir kitiais atvejais, kai apibrozdinate kaimyno automobilį, NEBĖKITE. Net jei mirtinai skubate, informuokite policiją, savo draudimo brokerį, ar bent senamadiškai palikite lapelį su savo kontaktais už nukentėjusiojo automobilio stiklo. Ir važiuokite jei reikalas tikrau jau toks MIRTINAI svarbus. Taip išvengsite drakoniškų LR ATPK 130 str. 1 d. sankcijų.

Mūsų jau minėtoje nutartyje LAT pasisakė:

zarna„Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad pagal ATPK130 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo esmę, kaltė dėl jo padarymo pasireiškia tik sąmoningu veiksmu – tyčia. Taigi baudžiant asmenį pagal minėtą normą būtina nustatyti, kad jis iš eismo įvykio vietos pasitraukė tyčia, t. y. asmuo, sukėlęs eismo įvykį, tai suprato ir tikslingai, siekdamas už savo veiksmus išvengti atsakomybės, pasišalino iš įvykio vietos. Pagal teismų nustatytas aplinkybes pareiškėjas, įsipylęs dujų bei už jas susimokėjęs, pajudėjo nuo kolonėlės, tačiau, pajutęs truktelėjimą, automobilį sustabdė. Išlipęs iš transporto priemonės pamatė, jog buvo pamiršęs ištraukti dujų užpylimo žarną, todėl ją nutraukė apie tai pranešė degalinės operatorei, prašė pirštinių, kad pats galėtų prijungti žarną su kolonėlės įrenginiu. Kolegijos nuomone, iš nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad H. K. neturėjo jokio ketinimo nuslėpti ar išvengti atsakomybės už savo veiksmus, todėl teismai nepagrįstai kvalifikavo įvykį kaip sąmoningą, t. y. tyčinį pasitraukimą iš įvykio vietos.“Mūsų išsiblaškiusios vairuotojos byla dėl LR ATPK 130 str. 1 d. pažeidimo taip pat buvo nutraukta.

Laimingo visiems kelio.

Ir stebim šoninius veidrodėlius, ką gali žinoti, ar nesivelka gale kokia žarna…

10 thoughts on “Nutraukėte žarną? Skaitykite protokolą.

 1. jhb

  Ištikrųjų sunku vertinti kada žmogus tyčia pasišalino, o kada įsitikinęs, jog nėra kaltės.
  Betkuriuo atveju, geriau nepasišalinti. Bet tada aukoji kažką kitą.
  Prisiminiau įvykį, kai vieną rytą, skubėjau į darbą ir radau apdaužytą (neseniai nusipirktą) savo automobilį kieme. Skubėjau, nieko nekviečiau, vėliau susiradau kaltininkus. Pasirodo, jie ieškojo savininko, nerado, nekvietė policijos ir nuvažiavo iš įvykio vietos. Laimei, nereikėjo jokių institucijų įsikišimo. Tuo labiau teismų. Išsisprendėm kaimyniškai.
  P.S. Su teisėju Cininu susipažinau jau po garsiosios bylos sprendimų. Buvau kaltinamasis vienoje byloje. Byla taip pat buvo nutraukta, nes viešosios tvarkos ir policijos struktūros kartais prirašo kaltinimų, kurių galėtų nerašyti vien iš žmogiško supratimo.

  Reply
 2. Prokuristas

  Toks pats posėdis tada turėjo vykti ir D. D. atžvilgiu, bet ji nuasmeninta. Procesinė nelygybė, dvigubi standartai. Arba neapdairumas..

  Reply
  1. A.Cininas Post author

   Viešas posėdis ir vyko. Tiesą pasakius, nematau reikalo išvis nuasmeninnti nei proceso dalyvių, nei liudytojų pavardžių, jei posėdis viešas. Bet nuasmenina paprastai viską. Dėl šventos ramybės.

   Reply
 3. balietis

  Įdomu, ar vairuotoja buvo pati pirma, kuriai nebėgo tas kuras. Nes jeigu ne pati pirma, tai gal degalinės personalas galėjo bent po kokį skudurą ant tų antgalių užrišti, ar kokią juostą skersai privažiavimo prie kolonėlių, tai tada žmonės negaištų savo ir operatorės laiko, nes net nebandytų piltis. Tuo pačių nesinervuotų, neieškotų teisybės ir negadintų inventoriaus per išsiblaškymą.

  Reply
  1. tikras lietuvis

   ATPKP surašė, kaip supratau, policija, tai senais gerais tarybiniais laikais po to, kada teisėjo buvo sukritikuotas toks veiksmas, būtų sekęs teikimas įstaigai, kurios darbuotojai pjauna grybą, rašinėdami tokius nesąmoningus protokolus – kiekvienas turi žinoti už ką duoną valgo?

   Reply
  2. A.Cininas Post author

   Nebuvo ji pirma, o buvo gal 5 ar 6. Operatorė matyt neturėjo galimybių fiziškai uždaryti visos degalinės ir kažkaip iš anksto informuoti vairuotojus.

   Reply
 4. tikras lietuvis

  Jei yra akivaizdi žala, pvz., įbrėžimas, tada viskas aišku – reikia kontaktuoti, aiškintis, derintis ir pan.
  Bet yra buvę taip: tiesiog mašina atsirėmė į kitą mašiną, bet įlenkimų, įbrėžimų nėra.
  Prie mūsų namo žiemą mašinų n, iš aikštelės prie namo yra tiesiai išsukama galu į važiuojamąją dalį (kurios plotis žiemą – tik vienai mašinai tepravažiuoti) – vienžo, sąlygos tokiems atsitikimams yra ypatingai palankios ir todėl tokių dalykų būna.
  Gerai, jei tos mašinos savininkas čia pat – gali pasikalbėti. O jei mašiną nežinia kas, nežinia kada numetė ir nežinia kur išsibastė?
  Negi dežuruosi ten nuo ryto iki vakaro?
  Ir ką gali duoti tavo telefono numeris už valytuvų, jei tokioje situacijoje, iki atsiras šeimininkas, kiti vairuotojai gali padaryti tai mašinai dar ne tai?
  Vienžo, policijai nusipurčius savo pereigas apžiūrėti įvykio vietą, praktiškai atsivėrė vakumas – būna daug situacijų, kurios gali būti kvalifikuojamos ir taip, ir taip, kas tik sudaro aukso kasyklas “velnio” advokatams, bet nei kiek nepadeda tvarkos buvimui.

  Reply
  1. A.Cininas Post author

   Policijos gal kaltinti nereikėtų. Pareigūnai ką galį tą daro, atsižvelgiant į jų žmonių ir techninius resursus. Įsivaizduoju, kad pradėjus taip šienauti policijos galvas už tokius dalykus, tai pats viršininkas greitai vienas turėtų važinėti į visus įvykius.

   Dėl elgesio tokiais atvejais jau sakiau. Jei tikrai yra kožkokia mirtina skuba, reikia nors paskambinti 112, pateikti detalią informaciją apie įvykį- savo duomenis, abiejų autmobilių duomenis, įvuykio vietą. Tada ATPK 130 str. neturėtų būti taikomas.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.